آخرین اخبار

کچلي و موي سفيد در جواني هشدارهايي براي بيماري قلبي!! تازه هاي سلامت

کچلي و موي سفيد در جواني هشدارهايي براي بيماري قلبي!!

  بزرگنمايي:

چه خبر - کچلي و موي سفيد دو عامل پيش بيني کننده بروز بيماري قلبي هستند!!!

محققان هندي مي گويند الگوهاي کچلي مو در مردان جوان خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي را تا 5 برابر افزايش مي دهد. اين مسئله در مورد زنان هم درست است.
شايد امروزه جوان ترها بايد کمي بيشتر توجه کنند، کچلي با افزايش پنج برابري ابتلا به بيماري هاي قلبي در ارتباط است!!
اين مسئله در تحقيقات تازه اي مشخص شد که اخيرا در 69 مين کنفرانس سالانه انجمن قلب و عروق هند Cardiological Society of India يا CSI انجام شده است.
در اين تحقيق محققان بيان داشتند که در مقابل چاقي ابتلا به بيماري هاي زود هنگام قلبي را تا 4 برابر افزايش مي دهد. دکتر کمال شارما Kamal Sharma مدير و محقق اصلي اين پژوهش در يک مصاحبه با healthline در مورد اين بررسي توضيح مي دهد که در ادامه به آن مي پردازيم.
دکتر شارما مي گويد: اين بررسي طوري طراحي شده است تا به دنبال کچلي در بيماراني باشد که براي بيماري قلبي حاضر مي شوند و کچلي را با شدت و پيچيدگي بيماري قلبي مرتبط مي دانيم.
شارما مي گويد اين تحقيق به اين سوال نيز پاسخ مي دهد که کدام يک زودتر رخ داده است: بيماري قلبي يا کچلي. "در زمان وقوع بيماري قلبي، کچلي تقريبا وجود دارد. از اين رو مي توانيد نتيجه بگيريد که کچلي قبل از بيماري قلبي رخ داده است.
دکتر شارما، دانشيار گروه قلب و عروق در موسسه مرکز قلب و عروق U.N. Mehta همچنين يادآور شد: کچلي و سفيد شدن زودتر از موعد موها بايد به عنوان عوامل خطرسازي براي بيماري عروق کرونر* coronary artery disease در نظر گرفته شوند. اين عوامل سن بيولوژيک را نشان مي دهند – نه سن تقويمي را – که سن بيولوژيک در تعيين کل خطرهاي قلبي عروقي مهم است.

* بيماري عروق کرونر coronary artery disease :که بيماري سرخرگ تاجي يا بيماري شريان کرونري هم ناميده مي شود، زماني رخ مي دهد که شريان هاي کرونر (رگهاي اصلي خون که با رساندن خون، اکسيژن و مواد مغذي قلب را حمايت مي کنند) آسيب ديده يا معيوب شوند.

تحقيق در مورد ارتباط کچلي و موي سفيد با بيماري هاي قلبي چه چيزي را نشان داد؟

کچلي و موي سفيد در جواني هشدارهايي براي بيماري قلبي!!

تحقيق نام برده 790 مرد زير 40 سال را که به بيماري عروق کرونر مبتلا بودند و 1270 مرد سالم و همسن گروه اول را مورد بررسي قرار داد. گروه دوم، 1270 مرد سالم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.
همه شرکت کننده ها داراي سوابق پزشکي بودند و همچنين الکتروکارديوگرام* electrocardiogram، اکوکارديوگرافي echocardiography، آزمايشات خون و آنژيوگرافي عروق کرونر از همه اين افراد گرفته شد.

* الکتروکارديوگرام electrocardiogram : الکتروکارديوگرام يا ECG منحني اي از فعاليت هاي قلب است که توسط دستگاهي به نام الکتروکارديوگراف ثبت مي شود. اين دستگاه الکترود هايي دارد که با نصب روي نواحي مشخصي از پوست مي توانند پيام هاي الکتريکي انقباض قلب را دريافت و روي کاغذ ثبت کنند.

*اکوکارديوگرافي echocardiography : اکوکارديوگرافي که تحت عنوان تست اکوي قلبي هم ناميده مي شود، تستي است که در آن با استفاده از امواج صوتي تصاوير متحرکي از قلب تشکيل مي شود . براي انجام اکوي قلبي نيازي به بستري در بيمارستان وجود ندارد.

*آنژيوگرافي کرونري Coronary angiography : روشي است براي بررسي درون عروق خوني قلب با استفاده از اشعه X.

به علاوه همه شرکت کننده ها در زمينه الگوي کچلي مردانه مورد ارزيابي قرار گرفتند و بعد از تجزيه و تحليل 24 ديدگاه متفاوت در مورد کچلي، به آنها نمرات صفر (بدون کچلي)، 1 (کچلي خفيف)، 2 (کچلي متوسط) يا 3 (کچلي شديد) داده شد.
نمره سفيدي مو نيز براساس درصد موهاي سفيد اين افراد تعيين شد:
1. موها کاملا سياه
2. موهاي سياه بيشتر از سفيد است.
3. موهاي سياه و سفيد با هم برابر هستند.
4. موهاي سفيد بيشتر از موهاي سياه است.
5. موها کاملا سفيد
و اکنون نتيجه: هر چه موها سفيدتر باشند، احتمال وقوع بيماري عروق کرونر بيشتر خواهد بود. اين مسئله در گروه کنترل 50 درصد در مقابل 30 درصد بود.
بعد از تطابق سن و ديگر عوامل تشديد کننده بيماري قلبي و عروقي، الگوي کچلي مردانه 5.3 برابر خطر بيشتر را نشان داد.
الگوي کچلي مردانه و سفيد شدن زودرس موها در مردان هندي قوي ترين عوامل پيش بيني کننده بيماري هاي عروق کرونر بودند.بعد از آن چاقي به ميزان 4.1 برابر خطر را افزايش مي داد.

ديگر عوامل پيش بيني کننده بيماري عروق کرونر

کچلي و موي سفيد در جواني هشدارهايي براي بيماري قلبي!!

ديگر پيش بيني کننده هاي بيماري عروق کرونر عبارتند از:

ديابت
فشار خون
سابقه بيماري شريان کرونر زودرس premature coronary artery disease در خانواده
چاقي بخش مياني بدن
بالا بودن شاخص توده بدن
کلسترول بالا dyslipidemia
سيگار کشيدن

اما تمام عوامل ياد شده نسبت به کچلي، سفيد شدن زودرس موها و چاقي در رتبه پايين تري قرار مي گيرند.

تاثير عوامل خظرساز بيماري هاي قلبي بر روي زنان

گرچه اين بررسي فقط بر روي مردان هندي انجام شد، اما شارما معتقد است که اين مسئله پيامدهاي گسترده تري دارد.
شارما مي گويد: "بررسي هاي مشابه و تحليل هاي چند گانه در قوميت ها ارتباط بيشتري بين بيماري عروق کرونر با کچلي و سفيد شدن مو نشان داده است. گرچه اين طلاعات مربوط به هندي هاي آسيا است، اما دليلي وجود ندارد که فکر کنيم سن بيولوژيک که در تغييرات مو مشخص مي شود، ارتباطي با بيماري قلبي نداشته باشد.
شارما فکر مي کند اين تحقيق براي زنان هم مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. او در اين باره توضيح مي دهد: سن بيولوژيک زنان را نيز تحت تاثير قرار مي دهد، اما رشد مو تحت تاثير محيط هورموني هم هست. اين تحقيق الگوي موي زنانه را مورد بررسي قرار نداد، اما بررسي هاي جديد به اين مسئله خواهند پرداخت."

تحقيقات آينده در رابطه با ارتباط بيماري قلبي و کچلي و موي سفيد

در حقيقت گزينه هاي زيادي براي مطالعه در آينده وجود دارد. شارما در اين باره مي گويد: " جدا از سن بيولوژيک و الگوهاي آپوپتوز سلول ها cell apoptosis، بررسي پيوندهاي هورموني و ژنتيکي ممکن است توضيح دهد که چطور سن بيولوژيک در شخصي نسبت به شخص ديگر متفاوت است. بررسي هاي آينده بايد اين الگوها را جدا از سطح هورمون تستوسترون در مکانيزم ها و ژنتيک مو و پيري قلب و ارتباط آن ها – اگر وجود دارد - بررسي کنند.
محققان همراه شارما ديدگاه هاي بيشتري در رابطه با اهميت اين بررسي ارائه دادند.
دکتر مارکو روفي Marco Roffi مدير انجمن قلب شناسي اروپا در CSI و رئيس واحد قلب و عروق در بيمارستان دانشگاه ژنو Geneva University Hospital در سوئيس گفت: ارزيابي عوامل خطرساز براي پيشگيري و مديريت بيماري هاي قلبي و عروقي حياتي هستند. عوامل خطرساز کلاسيک مانند سابقه خانوادگي بيماري هاي کرونري، سيگار کشيدن، عدم تحرک، سطح کلسترول بالا و فشار خون بالا عامل اکثر بيماري هاي قلبي عروقي هستند. هنوز مشخص نشده است که آيا عوامل خطر ساز جديد، مانند مواردي که بيان شد، مي توانند ارزيابي خطر بيماري قلبي و عروقي را بهبود بخشند"
در حال حاضر آنچه مشخص شده اين است که آنچه براي پوست سر بد است، ممکن است براي عروق کرونر شما نيز بد باشد.

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : بيماران قلبي بخوانند

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : آيا رابطه جنسي براي بيماران قلبي ممنوع است؟

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : 6 راه تشخيص بيماري‌هاي قلبي

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : علائم بيماري قلبي که فکرش را هم نمي کنيد

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : بيماري هاي قلبي را اين گونه پيش بيني کنيد


منبع: سيمرغارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

فوايد علمي براي استفاده از ظروف مسي

شارژ و ترميم سلول هاي مغز با اين ورزش

6 تغيير ساده و مهم براي حفظ سلامت و عمر طولاني تر

علت خواب آلودگي بهاري چيست و چطور با خواب آلودگي مقابله کنيم؟

8 قسمت بدن که نبايد لمس کنيد

مسموميت با قارچ سمي را چطور درمان کنيم

غذاهاي مفيد و مضر براي شما که حساسيت فصلي داريد

چرا پشت سر هم عطسه مي کنم؟ آيا عطسه در خواب اتفاق مي افتد؟

خواب راحت شبانه با ترک اين عادت هاي اشتباه

10 بيماري عجيب و هولناک که از طريق نيش پشه منتقل مي شوند

روش هاي طبيعي براي افزايش هورمون شادي

علايم نشان دهنده بيماري در چشم ها

12 دليل براي نفخ ناگهاني

هنگام انجام فعاليت هاي خلاقانه موسيقي گوش ندهيد

علت عرق زياد زير بغل و روش هاي درمان

علت تيک هاي عصبي چيست؟ آيا تيک عصبي درمان مي شود؟

براي به تعويق انداختن پيري مغز بايد اين دو نکته را رعايت کنيد

داغ شدن بدن نشانه چيست؟ چرا هميشه بدنم گرم است؟

باکتري سالمونلا در ماهي قرمز و بيماري هاي ناشي از آن

ژله و پاستيل چه خواصي دارد و براي چه کساني ممنوع است؟

افزايش وزن در تعطيلات و باورهاي غلطي که بايد کنار بگذاريد

روش هايي براي درمان ميگرن بدون نياز به دارو

دوش گرفتن با آب سرد چه فوايدي براي سلامت دارد؟

عوامل تهديد کننده قلب از شب کاري گرفته تا ازدواج ناشاد

خطرناک ترين شوينده هاي خانه تکاني کدامند؟

آيا توقف قلب امکان پذير است؟ به بهانه پخش برنامه عصر جديد

چگونه طول عمرمان را مثل يک ورزشکار افزايش دهيم

علت سردي پاها چيست؟

گياهان آپارتماني که نگهداري آنها براي حفظ سلامت ضروري هستند

مهم ترين دلايل پزشکي کم اشتهايي چيست؟

شوينده هاي شيميايي که براي خانه تکاني نوروز نبايد استفاده کنيد

مشکلات بينايي نوزادان چه علايمي دارد

هر آنچه بايد در مورد مدفوع بدانيد + پيوند مدفوع چيست؟

کدام بيماري ها باعث بر هم خوردن تعادل شما مي شوند؟

چرا با افزايش سن حس بويايي کاهش پيدا مي کند

خطرات مصرف عطر و ادکلن که تاکنون نشنيده ايد!

پير شدن غير عادي مغز با اين علايم همراه است

نوار مغز EEG چيست و چه زماني بايد نوار مغز بگيريد؟

علايمي که نشان ميدهد متابوليسمتان کند است

اين سرفه ها يعني قلب شما بيمار است، مراقب باشيد

مراقب سم خطرناک سيب زميني سبز رنگ باشيد

چشم قهوه اي ها بيشتر به افسردگي فصلي دچار مي شوند يا چشم آبي ها؟

آيا قرص لاغري واقعا باعث کاهش وزن مي شود؟

علت داغ کردن بدن چيست؟

6 استفاده خانگي قرص آسپرين، از درمان شوره سر تا رفع جوش پوستي

چرا هميشه خسته ام؟ چطور از خستگي مزمن خلاص شويم؟

مور مور شدن وبي حسي دست و پا نشانه چيست؟

کاهش وزن با رژيم ماست + برنامه غذايي روزانه با ماست

مشکلات دست ها که نشان دهنده بيماري است

آلوده ترين اشيائي که هر روز به آنها دست مي زنيم