آخرین اخبار

مصباح: خوردن گوشت هم مي‌تواند حرام باشد اجتماعي

مصباح: خوردن گوشت هم مي‌تواند حرام باشد

  بزرگنمايي:

چه خبر - مصباح: خوردن گوشت هم مي‌تواند حرام باشد

آيت الله مصباح يزدي، در مراسم اختتاميه اجلاسيه مسئولان انجمن هاي هنري سازمان بسيج هنرمندان کشور که در سالن همايش هاي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) برگزار شد گفت: در بسياري از امور زندگي اجتماعي خود ابهام هايي وجود دارد که باعث بدانديشي و بدرفتاري ها و بد آموزي هايي مي شود که شايد بيش از 90 درصد آنها فاقد غرض سوء است.

او افزود: بقاي بشر به ازدواج است و ازدواج نيز به يک عمل طبيعي نيازمند است؛ اگر اين کار با يک جمله انکحت توام باشد، عبادت است و حتي نگاهي که دو همسر به هم مي کنند نيز عبادت است ولي اگر اين رابطه به شکل آزاد بود رفتار آنها به شکل طبيعي است و تفاوتي با پيش از و پس از آن ندارد.

آيت الله مصباح يزدي عنوان کرد: بسياري از مسايل هستند که با اندکي تغيير کيفيت در کار و حتي تغيير نيت، ارزش کار را بالا و پايين مي برند؛ به عنوان مثال دو نفر در حال نماز هستند ولي يک نفر براي مردم و ديگري براي خدا عبادت مي کند؛ در شکل اين دو عمل تفاوتي وجود نداشت ولي آنچه ارزش ها را متفاوت کرد، نيت افراد بود.

او اظهارکرد: پيش از انقلاب افرادي براي مبارزه با دستگاه پهلوي آموزش ديدند و گاهي نيز افرادي را نيز ترور کردند و حرف آنها نيز آن بود که مي خواهيم با دستگاه ظلم و ستم مبارزه کنيم؛ شايد بانيان اين گروه با نيت خير خدمت به مردم و اجتماع اين کار را کرده باشند ولي در عمل، تدريجا با افرادي همپا شدند که گرايش هاي چپ داشتند و اعتقادي به دين نداشتند؛ اين حرکت با هم همراه شدند و در اوايل انقلاب بهترين ذخيره هاي کشور را با ترور از ما بگيرند.

رئيس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) بيان کرد: مشکل اين بود که چارچوب کار آنها با احکام الهي همراه شود و اگر نيت هاي الهي به نفس انساني بازگردد کارها سخت مي شود؛ اين گروه بزرگترين ذخاير انساني کشور را در شرايطي که بيشترين نياز را به آنها داشتيم از ما گرفتند؛ اگر کارها روي هوس و منفعت دنيوي و چشم و هم چشمي و رقابت انجام شود، آن کار فرجام مطلوبي نخواهد داشت؛ بارها نيز اين امر را آزموده ايم.

او اظهارکرد: برخي مسايل اجتماعي و فني ربطي به دين ندارد؛ از جمله آنها مي توان به اهميت حفظ امنيت و اهميت کار و... اشاره کرد؛ بسياري از امور در اين حوزه تابع سلايق است و مرتبط به زندگي جدي مردم نيست؛ مسئوليت هاي ما در عرصه هايي است که همه مردم به شکل يکسان به آنها نياز دارند و بايد در يک حالت خالصانه به آن عمل کرد.

آيت الله مصباح يزدي عنوان کرد: خالي کردن دين از محتواي زندگي جدي انسان به معني سکولاريسم است؛ امروز تمام قدرت هاي بزرگ دنيا همين امر را به شکل هاي مختلف تقويت و توطئه و تربيت مي کنند و بر اين اساس عوامل مختلفي را نيز استفاده مي کنند.

او گفت: همين گروه سعي مي کنند اين مساله را نهادينه کنند که هنر نيز سليقه اي است و ربطي به دين ندارد؛ تمامي اديان و نژاد ها از شرق و غرب عالم گرفته يک نوع هنري دارند، پس نبايد آن را هنر اسلامي و غير اسلامي بناميم و آن را منوط به دين کنيم.

او يادآورشد: تصور ديگر اين است که تصور ما از دين را تغيير داده اند؛ امروزه گام اول انقلاب را با تمام پيچ و خم ها و... گذارنده ايم و دشمنان نيز تصريح دارند که در اين گام موفق بوده ايم؛ کساني که روي دشمني انقلاب را ناموفق مي دانند از روي غرض ورزي عنوان مي کنند ولي براي گام دوم مسايلي که در گام اول ابهام داشت و باعث شد که کمتر از آن استفاده کنيم و يا تضاد بين دو گروه ايجاد مي شد از بين برود.

او عنوان کرد: همين ابهامات باعث شد که نيروهاي بسياري صرف اصطکاک شود و نتيجه و برايند آن به صفر رسيد؛ رسيدن به جايگاه هنر در جامعه و ارتباط با دين و اهداف انقلاب نيز از نکات بسيار مهمي است که بايد به آن پرداخت؛ ابهام در حوزه ارزشيابي عرصه اي مختلف از جمله هنر از جمله چالش هاي دوران اول انقلاب بود.

آيت الله مصباح يزدي يادآورشد: بسياري از مسلمانان در جهان حتي با مقوله هنر ارتباط ذهني دقيقي ندارند و فکر مي کنند که هنر بي گناه امکان ندارد؛ اگر تعريف هنر و گناه با هم انجام شود مشخص مي شود که چقدر با هم تفاوت دارند.

او گفت: نمي شود هر هنري را بد دانست و اگر جايي نيز بد است بايد ببينيم که چه اتفاقي افتاده است؛ خوردن گوشت گوسفند سفارش هم شده است ولي اگر در شرايطي قرار گيرد مي تواند حرام هم باشد؛ هنر نيز همين گونه است و اگر شرايط آن تغيير کند و نيت و تاثيرگذاري آن عوض شود شرايط نتيجه اي آن نيز تغيير مي کند.

آيت الله مصباح يزدي عنوان کرد: امروز در مفهوم رايج هنر، هنر با زيبايي توام است؛ ولي زيبايي نيز مفهومي دارد که در ادبيات رايج ما به ديدني ها و گاهي به شنيدي ها تفهيم مي شود؛ يک سري خواسته هاي انساني است و لذاتي است که انسان ها هميشه به دنبال حس آنها هستند؛ خداوند مي فرمايند که يکي از حکمت هاي خلقت عالم، زيبايي است؛ در خصوص آسمان بيان مي کند که آسمان را به شکلي خلق کرديم که وقتي در شب به آسمان مي نگريد از نگاه کردن به ستاره ها لذت ببريد.

رئيس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) يادآورشد: اين زينت ها و زيبايي ها نيز زمينه اي براي انتخاب ما فراهم مي کنند؛ همه آنچه که ما روي زمين مي بينيم، در واقع يک زينت هايي براي زمين است زيرا اگر زمين هموار بود انسان ها از نگاه کردن به آنها خسته مي شدند؛ به همين دليل است که گاهي اوقات نگاه کردن به صحرا نيز لذت بخش است.

ايشان عنوان کرد: خداوند مي فرمايد حتي جمع آوري گوسفندان نيز زيبايي شناسي خاصي در خود دارد که انسان را مشعوف مي کند؛ خداوند ما را به درک زيبايي شناسي خاص توحيدي سفارش مي کند.

استاد حوزه علميه قم گفت: دايره اختيار انسان بسيار گسترده شده که حتي در دايره خوردن غذاها هم به همين شکل است؛ يک سري مسايل داراي زينت هاي طبيعي هستند؛ نکته ديگر است که استفاد از نعمات الهي به چه شکل است؟ اينجاست که پاي دين به ميان مي آيد و دين راه را نشان مي دهد.

ايشان عنوان کرد: خدا به ما مي گويد که زندگي انسان در دنيا به سان يک آزمايشگاه است که در اين زندگي مي توانند به عرصه اي بروند که اين عرصه داراي مرز نيست و هيچگاه تمام نمي شود؛ اصل هدف دين آن است که به ما اين هدف را بفهماند که اين هدف وراي اين زندگي محدود است.

آيت الله مصباح يزدي بيان کرد: بخشي از هنرها است که با گوش انسان سروکار دارد؛ همه ما مي دانيم که در دستورات اسلام در خصوص استفاده از زينت هاي زندگي براي عبادت خدا است؛ وقتي انسان در امور اجتماعي و عبادي حاضر مي شود بر اساس فرموده اسلام بايد زينت داشته باشد و معطر باشد.

ايشان گفت: زيبا سخن گفتن نيز نوعي هنر است؛ هنرهايي چون نمايش و فيلم و... نيز هنرهايي کامل شده برخي ديگر از هنرها است؛ پس از سير هنر به مراحل مختلف مجموعه اين هنرها به شکل فيلم ها درآمد؛ هنر ساخت فيلم نيز نعمت الهي است هرچند از غرب گرفته باشيم؛ اين امر به سان همان داروهايي است که فرمول آن را از غرب ايجاد کرده ايم.

رئيس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) يادآورشد: اگر يک کيفيت هنر، منع شده به معني اين نيست که خداوند با هنر مشکل دارد، بلکه به اين معني است که ممکن است کيفيتي از هنر باعث شود که به انسان ضرري برسد؛ استفاده از هنرها به سان استفاده از نعمات است ولي همين نعمات نيز مرزهايي دارد؛ در روايات آمده که کسي که قرآن را با صداي خوش نخواند از ما نيست؛ امام علي از هنرمندان بي نظير تاريخ بشريت است.

او بيان کرد: در زمينه چارچوب گذاري هاي اصيل در حوزه هنر کوتاهي هايي انجام شده است؛ کشور ما در حوزه علمي و نظامي و... توانمند است و امروزخود را در اين حوزه ها خودکفا مي بينيم ولي بايد جهات فکري اموري چون هنر بايد تبيين شود؛ بايد اعتراف کنيم که ما نيز در اين عرصه يعني تبيين مباحث هنري و فکري آن کم کاري شده است.

منبع: bartarinha.irارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

بارش‌ها تا سه روز آينده ادامه دارد

استان‌هايي که دماي آن‌ها به زير صفر مي‌رسد

سامانه بارشي فردا سراسر ايران را فرا مي‌گيرد

بازداشت زني که در مترو کشف حجاب کرد

کشف قرص‌هاي غيرمجاز جنسي

تعطيلي مدارس کشور در روز شنبه تکذيب شد

فرمانده ناجا: طرح «گشت ارشاد» ادامه مي‌يابد

اينستاگرام تعداد لايک‌ها را مخفي مي‌کند

برخورد بدون اغماض با رانندگان متخلف در نوروز

توزيع روزانه 126 تن گوشت قرمز در تهران

گوشت يخي در فست فود برج ميلاد!

شر چيني‌ها از سر خليج فارس کم شد

کلانتري: تحريم‌ها بيشتر از 10 ماه دوام ندارد

تکذيب وجود مخدر جديدي به نام توت‌فرنگي

شيطنت خبرنگاران در زمينه دريافت طرح ترافيک

هوا سردتر مي‌شود

وقوع سيل، برف و کولاک در 17 استان

اجاره ساعتي اتاق به معتادان در شوش و مولوي

فياض: ايراني‌ها براي فحشا به «پاتايا» مي‌روند

خواستگاري در ملأ عام جرم است؟

سازمان تبليغات: کم‌حجابي و بدحجابي جرم نيست

لزوم نامگذاري معابر با نام زنان

راه‌اندازي گشت ضدسرقت پليس و بسيج در نوروز

ميزان مرخصي زايمان 9 ماه مي‌شود

سامانه بارشي جديد پنجشنبه وارد کشور مي‌شود

خيلي نوبرانه؛ آجيل دزدي در کرج و مازندران!

جزئيات لايحه تعيين حداقل سن ازدواج

روز‌هاي کاري ميادين ميوه و تره‌بار در ايام نوروز

تمهيدات پليس براي پنج‌شنبه و جمعه آخر سال

کشف محموله گوشت الاغ در بندرعباس

بازنشستگي همسران شهدا با 25 سال سابقه

مصباح: خوردن گوشت هم مي‌تواند حرام باشد

پيشنهاد برگزاري امتحانات نهايي از ارديبهشت‌ماه

ادعاي من و تو؛ کمک کميته‌امداد به زنان عراقي

دفاتر خدمات الکترونيک در نوروز فعال هستند

مهلت يک هفته‌اي تا اتمام اعتبار کارت ملي قديمي

توقيف دو کشتي صيد ترال توسط سپاه

پاکسازي خيابان انقلاب از دستفروشان کتاب

گردش مالي 50 ميلياردي در چهارشنبه‌سوري

آغاز عرضه نوروزي سيب و پرتقال با نرخ دولتي

توزيع آب بسته‌بندي در شهر‌هاي بحراني

«سفر ارزان» در تهران کليد خورد

عاشقان شمال نشتابيد؛ مازندران را آب برد!

کارت تبريک نوروز 43؛ زماني که امام در زندان بود

چهارشنبه‌سوري تا ساعت 12 به موزه برويد

کشف 30 کاميون لباس قاچاق در کرج

برف و باران، کشور را غافلگير کرد

بارش برف و باران در جاده‌هاي 6 استان

تغيير ساعت رسمي کشور از فردا شب

نوروز در عراق تعطيل رسمي اعلام شد