آخرین اخبار

همسران جوان بخوانند : همه چيز درباره رابطه جنسي روابط عاطفي

همسران جوان بخوانند : همه چيز درباره رابطه جنسي

  بزرگنمايي:

چه خبر - نکته هايي براي که زوج هاي جوان در مورد رابطه جنسي بايد بدانندبسياري از زوجهاي جوان به دليل عدم آشنايي و در پاره اي از موارد نبود آگاهي کا في درباره نحوه برخورد با روابط عاطفي و زناشويي بين همسران ، با مشکلاتي مواجه هستند، که متاسفانه اين مشکلات در برخي از موارد تبديل به بحران هاي خانوادگي مي گرد که آثار آن در معضلاتي همچون افزايش آمار طلاق در جامعه ، تنوع طلبي جنسي و.... قابل مشاهده مي باشد . سيمرغ با هدف پيش گيري از ايجاد اين گونه مشکلات و با احترام به حريم خانواده ، جهت افزايش دانايي زوجهاي جوان و کمک به بهبود واستحکام روابط همسران اقدام به تهيه و ارائه مطلب زير نموده است

اکثر مردها اوايل ازدواج تصوراتي چون داشتن رابطه جنسي مکرر و راضي کننده را با همسر خود در ذهنشان مي‌پرورانند. در آن زمان، بيشتر خانمها هم با شوهرانشان همعقيده هستند اما با گذشت زمان هر دو متوجه مي‌شوند ديدگاه‌هايشان در اين زمينه، يکي نيست. در اين نوشتار، سعي داريم عواملي را برشماريم که با تقويت آنها، کمبود يا محروميت از رابطه جنسي براي همسران به اتمام مي‌رسد و جاي آن را تعدد روابط لذتبخش زناشويي براي زن و شوهر پر مي‌کند.

بيشتر بدانيد : با زياده خواهي شوهرم در رابطه زناشويي چه کنم؟

رابطه جنسي موفق با جمع آوري اطلاعات مرتبط شروع مي شود. بنابراين به زوجها پيشنهاد مي کنيم که ابتدا از خود بپرسند «چرا بايد رابطه جنسي داشته باشيم؟». اگر صادق باشند، پاسخ آنها به اين سوال بسيار متفاوت با همسرشان خواهد بود.
مردها معمولاً نياز به رابطه جنسي را وقتي تجربه مي کنند که از چند روز بعد از آخرين ارضاي جنسي شان با همسر (يا چند ساعت براي مردان جوانتر ) شروع به رشد مي کند. ازاينرو براي بيشتر مردها پاسخ چنين سوالي اين است که « رابطه جنسي براي از بين بردن نياز و عطش جنسي لازم است. » ما کاري که اکثر آقايان براي دست يافتن به اين رضايت انجام ميدهند را «عمل جنسي» مي ناميم.
خانمها معمولاً آن عطش و ميل جنسي را مثل آقايان تجربه نمي کنند. به همين دليل، رابطه جنسي براي آنها هدفي کاملاً متفاوت دارد؛ براي آنها رابطه جنسي بخش کوچکي از چيزي بزرگتر است که به آنها براي ايجاد صميميت با مردي که عاشقش هستند کمک مي کند. پاسخ به اين سوال براي بيشتر خانمها اين است که «رابطه جنسي براي ايجاد پيوند عاطفي که با محبت و گفتگوي صميمانه ايجاد ميشود، لازم است.» ما کاري که اکثر خانمها براي رسيدن به اين هدف انجام مي دهند را «اتفاق جنسي» ميناميم.
اشتباه برداشت نکنيد. منظور اين نيست که هدف از رابطه جنسي براي زن و شوهر فقط يک چيز است. معمولاً مجموعه اي از انگيزه ها در مردان هم باعث ميشود که رابطه جنسي را براي ايجاد پيوند احساسي بخواهند و خانمها هم از رابطه جنسي خود توقع رضايت و آرامش دارند. منظور اين است که انگيزه اصلي و اوليه زن و شوهرها براي برقراري رابطه جنسي با هم معمولاً متفاوت است.
هورمون تستوسترون توضيح مي دهد که چرا مردان هدف رابطه جنسي را برآوردن آن عطش و نياز خود مي بينند. اين هورمون که در بيشتر مردان به مقدار فراوان وجود دارد و در خانمها بسيار کم است، باعث ايجاد اين نياز و عطش جنسي ميشود. به بيان ديگر، زنان هم اگر ميزان تستوستروني را که در بدن يک پسر 19 ساله وجود دارد وارد بدن خود کنند، اين عطش و نياز جنسي به سراغ آنها هم ميرود و به اندازه مردان به دنبال رابطه جنسي خواهند بود. درمورد خانمها هم درست مثل آقايان احتمالاً دلايل فيزيولوژيکي باعث ايجاد اين ديدگاه درمورد رابطه جنسي شده است.
هورمونها و مجاري عصبي که مخصوص خانمهاست احتمالاً مسئول نياز خانمها به صميميتي است که رابطه جنسي براي آنها ايجاد ميکند. اما اين دلايل فيزيولوژيکي هر چه باشند، آنقدرها به خانمها انگيزه نميدهد که به اندازه آقايان به دنبال رابطه جنسي باشند. البته زايش و باروري علت نهايي رابطه جنسي است.
فيزيولوژي مردان و زنان طوري است که به طور ناخودآگاه آنها را به برقراري رابطه جنسي با هم تحريک ميکند تا نسل خود را ادامه دهند. گاهي اوقات اين هدف ميتواند آگاهانه بوده و به دقت و با هدف بچه دار شدن به سوي برقراري رابطه جنسي بروند. اما اين دليل معمول رابطه جنسي زن و شوهرها نيست اين دلايل به آنها انگيزه ميدهد که حتي وقتي هيچ ميلي به زايش و بچه دار شدن ندارند هم با هم رابطه جنسي برقرار کنند.

چطور بايد رابطه جنسي برقرار کنيم؟
رابطه جنسي,برقرار کردن رابطه جنسي,چطور بايد رابطه جنسي برقرار کنيم؟

در صحبت با همسرتان سوالي که درباره افزايش دفعات ارتباط جنسي بايد بپرسيد اين است که "چطور بايد رابطه جنسي برقرار کنيد؟" پاسخ به اين سوال بيشتر به پاسخي که به سوال اول ميدهيد بستگي دارد، يعني همان سوال "چرا بايد رابطه جنسي داشته باشيم؟"
بيشتر مردها اگر به حال خودشان گذاشته شوند سبکي از رابطه جنسي را انتخاب مي کنند که نشانگر هدف آنها، يعني ارضاي ميل و نيازي است که در آنها بسيار شديدتر و بيشتر از خانمهايشان است. آنها شروع کننده عملي جنسي خواهند بود که با ايجاد اعمالي براي تحريک خودشان آغاز خواهد شد. براي بيشتر مردها نگاه کردن به بدن همسرانشان و لمس اندام جنسي بهترين راهکار است.
ديدگاه اغلب خانمها درباره رابطه جنسي اين است که رابطه جنسي بايد يک تجربه احساسي مبني بر محبت و گفتگوي صميمانه باشد. آنها ميخواهند رابطه جنسي برايشان بخشي از يک تجربه عاشقانه بسيار گسترده تر باشد. شام خوردن در فضايي شاعرانه، راه رفتن زير نور ماه، رسيدن به حس محبت و مراقبت طرف مقابل، نمونه هايي از مقدماتي هستند که آنها براي داشتن يک رابطه جنسي رضايتبخش نياز دارند.
مردهايي که به اين جنبه از ديدگاه خانمها آگاهي ندارند نميتوانند متوجه شوند چرا ايجاد ارتباط جنسي با همسرشان به آن اندازه اي که ميخواهند برايشان سخت است. برعکس، مرداني که متوجه اين جنبه از نگاه خانمها هستند ميدانند رابطه اي جنسي که براي آنها يک عمل واحد محسوب ميشود، براي همسرتان در واقع بخشي از يک اتفاق بزرگتر است.
با چنين اختلاف ديدگاه شگرفي، چطور انتظار ميرود يک زن و شوهر به توافقي مشتاقانه درمورد ميزان رابطه جنسي برسند؟ وقتي مرد بنابر ذات و باورهاي خود رابطه جنسي برقرار کند باعث ميشود همسرش خود را وسيله اي ببيند که شوهرش فقط براي ارضاي عطش جنسي خود از آن استفاده ميکند. زن هم وقتي با ديدگاه خود رابطه جنسي برقرار کند باعث ميشود مرد احساس کند که همسرش شرايطي قرار داده که آن دفعات رابطه جنسي مورد نيازش تقريباً غيرممکن شود. اين، هر دو، باعث دلزدگي از رابطه خواهد شد.
به خاطر داشته باشيد که هم خانمها و هم آقايان خواستشان از رابطه جنسي، صميميت است. مردهايي هستند که خيلي بيشتر از همسرانشان به دنبال صميمت هستند، زنهايي هم هستند که خيلي بيشتر از شوهرانشان فقط به دنبال ارضاي جنسي باشند؛ اما خيلي خوب است که بدانيد معمولاً از نظر هدف اوليه رابطه جنسي و چگونگي ابراز آن بين زنان و مردان اختلاف وجود دارد. زماني که اين اختلاف درک شود، خواهيد توانست راهي براي افزايش دفعات انجام رابطه جنسي بين خود برحسب توافق مشتاقانه متقابل پيدا کنيد.

بيشتر بدانيد : براي يک رابطه جنسي لذت بخش با اين حرفها همسرتان را تحريک کنيد

چطور مي توانيم رابطه جنسي بيشتري داشته باشيم؟
رابطه جنسي,برقرار کردن رابطه جنسي,چطور مي توانيم رابطه جنسي بيشتري داشته باشيم؟

معمولاً به زوجهايي که قصد افزايش دفعات رابطه جنسي را دارند پيشنهاد ميشود اعمال جنسي خود را به اتفاقات جنسي تبديل کنند. به بيان ديگر، زماني که مردي محيط محبت آميز ايجاد ميکند، شرايطي را فراهم ميکند که رابطه جنسي براي همسرش تبديل به يک اتفاق شود. لازمه آن داشتن گفتگوي عاشقانه است. اگر اين محبت و گفتگوهاي عاشقانه منظم باعث شود زن بتواند با شوهر خود پيوند احساسي برقرار کند، رابطه جنسي بُعد بسيار مهمي از حس صميميت زن خواهد شد و اشتياق او براي ايجاد روابط متعدد برانگيخته خواهد شد.
يکي از تکاليف مفيد براي زن و شوهرهايي که در زمينه دفعات انجام رابطه جنسي مشکل دارند اين است که قبل از انجام عمل جنسي، لحظاتي طولاني (حتي در حد ساعت) را فقط صرف محبت کردن و گفتگوي عاشقانه با همديگر کنند. خيلي از مردها در ابتدا تصور خواهند کرد که اين مدت براي داشتن رابطه جنسي خيلي زياد است اما وقتي اين روش را شروع کنند متوجه خواهند شد که از آنچه تصور ميکردند بسيار ساده تر است. علاوه بر اين، همان طور که بخشي از وظايف زنان برآوردن نيازهاي جنسي شوهران است، بخشي از وظايف مردان هم به عنوان شوهر اين است که نيازهاي احساسي همسر خود را برآورده کنند. وقتي شوهري نياز همسر خود به محبت و گفتگوي عاشقانه را ميسر کند، براي زن هم برآوردن نيازهاي جنسي همسر خود ساده تر خواهد شد. به همين گونه، هرچه زن بيشتر نيازهاي شوهر خود براي ارضاي جنسي را برآورده کند، براي مرد هم برآوردن نيازهاي احساسي همسر خود ساده تر خواهد شد.

بيشتر بدانيد : چرا رابطه جنسي من و همسرم ديگر لذت بخش نيست؟

قانون توجه متمرکز

متخصصين، قانوني ساخته اند که به زوجها کمک ميکند مهمترين نيازهاي احساسي همديگر را برآورده کنند. به آن سياست توجه متمرکز ميگويند: توجه متمرکز خود را حداقل 15 ساعت در هفته به همسر خود اختصاص دهيد تا از اين زمان براي برآوردن نيازهاي احساسي همديگر به محبت، گفتگوي صميمانه، ارضاي جنسي و تفريح و لذت استفاده کنيد. اين قانون کمک ميکند تا يک عمل جنسي را به يک اتفاق جنسي تبديل کنيد. درنتيجه، زوجهايي که از اين قانون استفاده ميکنند، خواهند توانست دفعات رابطه جنسي خود را با توافق متقابل افزايش دهند.

مشکلات خاص

اين روش در ابتداي کار براي خيلي از زوجهايي که از چنين آگاهيهايي بي اطلاع بودند اثر نميکند زيرا زن در برابر رابطه جنسي حالت دفاعي و دشمني پيدا کرده است؛ به بيان ديگر، در ابتداي ازدواج ديدگاه مرد درمورد رابطه جنسي بر ديدگاه او غلبه کرده و به همين دليل مرد زن را مجبور به داشتن رابطه جنسي به دلخواه او کرده است. در نتيجه، رابطه جنسي براي او به تجربه اي دردناک هم از نظر جسمي و هم احساسي تبديل شده است و اکنون هيچ تمايلي به برقراري رابطه جنسي با همسر خود ندارد.
در چنين مواردي، قبل از تشويق زن براي برقراري رابطه جنسي با شوهر، بايد به او کمک شود بر اين نفرت خود از رابطه جنسي غلبه کند. بعد از آن، زن بايد به شوهر خود آموزش دهد به طريق خودش با او رابطه جنسي برقرار کند. محبت و گفتگوي صميمانه معمولاً محيط را فراهم ميسازد و در ادامه آن نوازشهاي عاشقانه است که به تحريک زن کمک ميکند. از طرف ديگر، زن هم بايد موقعيتها و روشهاي برقراري رابطه جنسي اي را براي شوهر خود توضيح دهد که لذت بيشتري به او ميدهد. بعد از اينکه شوهر ياد گرفت چطور با همسر خود ارتباط جنسي برقرار کند، زن در شراطي قرار ميگيرد که مرد ميتواند درمورد افزايش تعداد دفعات برقراري رابطه جنسي با او صحبت کرد.
مشکل ديگر زوجهايي که قصد افزايش دفعات رابطه جنسي خود را دارند، ميل آنها به دعوا کردن است! نياز به بيان نيست که مشاجره دقيقاً متضاد محبت و گفتگوي صميمانه است. مردها از همسر خود انتظار دارند که صرفنظر از آنچه قبلاً بين آنها اتفاق افتاده است، از نظر جنسي واکنش پذير باشند. مشاجره و دعوا ميل جنسي مرد را پايين نمي آورد اما حتي اگر به آشتي بيانجامد مطمئناً براي زن به اندازه کافي فاصله احساسي ايجاد ميکند که ميل او به رابطه جنسي را از بين ببرد. پس اگر قصد بيشتر کردن رابطه جنسي بين خود و همسرتان را داريد، بايد تا ميتوانيد از بروز دعوا و مشاجرات جلوگيري کنيد.
سخن آخر اين که هر ازدواجي خاص است به همين دليل ممکن است خيلي از راهنماييهايي که در اين مقاله مطرح کرده ايم براي شما کاربرد نداشته باشد. اما اگر يکي از شما به دنبال رابطه جنسي بيشتر در ازدواج است، بهتر است با بيان علت و نحوه رابطه جنسي براي همديگر شروع کنيد. اين روش به شما کمک ميکند بتوانيد با توافق متقابل رابطه جنسي بيشتري در ازدواجتان داشته باشيد. همچنين لازم است بدانيد که سريعترين روش براي رسيدن به هرچه که در ازدواجتان ميخواهيد اين است که ديدگاه هاي همديگر را درک کرده و به آن احترام بگذاريد.

بيشتر بدانيد : 7 اشتباه بزرگ مردان در رابطه جنسي!!!

بيشتر بدانيد : رابطه جنسي در اين دوران را فراموش نکنيد!!

بيشتر بدانيد : ديوانگي ناشي از رابطه جنسي چيست؟

بيشتر بدانيد : ازدواج بدون رابطه جنسي عادي است؟

بيشتر بدانيد : رابطه جنسي سالم اين 10 ويژگي را دارد!!


منبع : mardoman.netارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

همسران جوان بخوانند : همه چيز درباره رابطه جنسي

چگونه ميل جنسي مان را زياد کنيم؟

بعد از دعوا با همسرتان اين کارها را نکنيد!!

فرزند مسئوليت پذير مي خواهيد؟ اين 6 گام به شما کمک مي کند

رابطه با خانواده همسر، چگونه رابطه بهتري داشته باشيم؟

اولين قرار ملاقات عاشقانه تان اگر اين نشانه ها را دارد، ترکش کنيد!!

آنچه که زنان آرزو دارند مردان درباره آنها بدانند

وقتي شوهرتان با شما قهر مي‌کند چگونه رفتار کنيد؟

10 نکته مهم در زندگي زناشويي که هر زن و مردي بايد بداند

برقراري روابط عاشقانه با مردان متاهل!!

نقش‌ مادران در كاهش‌ عوارض بلوغ دختران

چطور بعد از يک دعوا دوباره آشتي کنيم؟

با چهار سياست زنانه مردان را حرف شنو کنيد

خيانت همسرتان را با اين نشانه ها متوجه شويد!!

8 مرد خطرناک براي ازدواج!!

احترام در رابطه زناشويي چگونه ايجاد مي شود؟ حتما زوج ها بخوانند

11 رازي که بايد از همسرتان پنهان کنيد!!

شکوفا کردن خلاقيت کودک با چند پيشنهاد ساده

4 ترفند زنانه براي عاشق کردن همسر!!

رفتارهاي مردانه اي که زنان از آنها بيزارند، آقايان بخوانند!!

رابطه جنسي لذت بخش با ترک 12 اشتباه ساده!!

متاهلم اما علاقه مند به دوستي با زنان ديگر هستم!!

10 نکته که به شما مي گويد براي ازدواج آماده ايد!!

زندگي زناشويي تان را با اين ترفندها نجات دهيد!

نحوه صحيح رفتار با شوهر، فقط خانم ها بخوانند!!

5 قانون تربيت کودک که بايد از ژاپني ها بياموزيم!

رموزي ناياب از ازدواج که همه بايد بدانند!!

11 کار غلطي که نبايد جلوي فرزندتان انجام دهيد!!

10 راه براي حرف شنو کردن کودکان

قوانيني که براي حفاظت از کودک بايد به او بگوييد، از قانون لباس زير تا ...

5 توصيه براي مشورت با فرزند قبل از سن بلوغ!!

بلوغ زودرس در دختران، چگونه جلوي آرايش کردن دختران خردسال را بگيريم؟

9 نشانه که مي گويد براي ازدواج آماده ايد!!

بعد از شکست عشقي اين کارها را هرگز نکنيد!!

براي داشتن يک رابطه طولاني مدت اين مقاله را بخوانيد!!

در اولين قرار ملاقات عاشقانه تان اين سوالات را نپرسيد!

منظور مرد علاقه تان از گفتن اين جملات چيست؟

پسر مورد علاقه تان را اينگونه عاشق کنيد!!

ازدواج با اين دلايل ممنوع!!

اگر جوابتان به اين سوالات مثبت است، با اين مرد ازدواج نکنيد!!

دعواي شما با همسرتان اين فوايد جالب را دارد!!

فکر مي کنم همسرم در اينستاگرام به من خيانت مي کند!!

اين 10 جمله را هرگز به مادرشوهرتان نگوييد!!

حل اختلافات زن و شوهري با 6 کليد اصلي

سوالات جنسي که پاسخ شان را بايد بدانيد!

6 راز دوام ازدواج والدين تان که بايد بدانيد!!

متاهلان و کارهاي ممنوعه اي در اينستاگرام!!

عشق واقعي بين زن و مرد 20 نشانه اصلي دارد!!

حرف هاي جالب همسر يک هنرمند مشهور از دلايلي که زندگي مشترکش را تباه کرد!!

چگونه پسري که عاشق اش بودم را بعد از ازدواج فراموش کنم؟