آخرین اخبار

10 عادت جالب در لباس پوشيدن که شخصيت تان را آشکار مي کند!! شادکامي و موفقيت

10 عادت جالب در لباس پوشيدن که شخصيت تان را آشکار مي کند!!

  بزرگنمايي:

چه خبر - شخصيت شناسي افراد از روي عادات و نحوه لباس پوشيدن

شايد در نگاه اول عادت هاي روزمره ما بي اهميت به نظر برسند اما روانشناسان معتقدند برخي از اين عادت ها اطلاعات زيادي را درباره شخصيت ما آشکار مي کنند. قدمت بحث درباره نحوه صحيح قرارگيري دستمال توالت تقريبا به زمان اختراع آن مي رسد! با اين حال، برخي روانشناسان مدعي هستند مي توانند با توجه به اينکه چه حالتي را براي آويزان کردن دستمال توالت انتخاب مي کنيد پي به ويژگي هاي شخصيتي شما ببرند.
طي تحقيقي، از 2000 زن و مرد سوال شد که آيا آن ها دستمال توالت را به سمت بالا قرار مي دهند يا به سمت پايين. علاوه بر اين، از داوطلبان شرکت کننده در اين پژوهش خواسته شد پرسشنامه هايي را پر کنند که ميزان قاطع بودن آن ها در روابط شان را در مقياسي از 1 تا 10 مورد بررسي قرار مي داد.
نتايج تحقيق بيان مي کند کساني که ترجيح مي دهند دستمال توالت را به سمت بالا قرار دهند افراد سلطه گرتري هستند، اما کساني که دستمال توالت را به سمت پايين قرار مي دهند افراد مطيع تري هستند.
جالب آنکه بعضي از کساني که بسيار سلطه گر بودند اقرار کردند در دستشويي هاي مکان هاي ديگري غير از خانه ي خودشان هم شکل قرارگيري دستمال توالت را تغيير مي دادند و آن را به سمت بالا مي گذاشتند.

انتخاب کفش

تحقيقات نشان مي دهد مي توان از روي کفش هاي يک فرد به شخصيت او پي برد. طي پژوهشي، از افراد شرکت کننده خواسته شد عکس هايي از کفش هايشان ارائه کنند و بعد به پرسشنامه اي درباره ويژگي هاي شخصيتي خود جواب دهند.
تصاوير کفش ها به گروه ديگري از شرکت کنندگان داده شد تا شخصيت صاحبان کفش ها را توصيف کنند. جالب آنکه توصيفات آن ها به ميزان قابل توجهي دقيق بود. آن ها تنها با تکيه بر تصاوير کفش ها درباره ي سن، درآمد و اضطراب دلبستگي افراد حدس زدند.
بوت هاي نيم ساق عموما انتخاب افراد پرخاشگرتر بودند. افراد خونسردتر کفش هايي که راحت نيستند را مي پوشيدند و کساني که کفش هايي نو يا کفش هايي که به خوبي از آن ها مراقبت شده مي پوشيدند افراد مضطرب تر يا سمج تري بودند.

نحوه راه رفتن

کارشناسان زبان بدن معتقدند نحوه راه رفتن ما شخصيت ما را آشکار مي کند. اگر معمولا سنگيني بدن خود را به سمت جلو مي اندازيد و با سرعت راه مي رويد، شخصيت بسيار سازنده و منطقي اي داريد. ديگران شما را به خاطر اين ويژگي هايتان تحسين مي کنند، اما ممکن است کمي سرد و رقابت جو باشيد.
اگر هنگام راه رفتن قفسه سينه خود را جلو و شانه هايتان را عقب مي دهيد و سرتان را به سمت بالا نگه مي داريد (ويژگي اي که در ميان بسياري از سياستمداران و چهره هاي مشهور وجود دارد)، شخصيتي شوخ طبع، کاريزماتيک و اجتماعي داريد و احتمالا مايل هستيد در مرکز توجه باشيد.
اگر سنگيني بدن تان را روي پاهايتان مي اندازيد (نه به جلو يا عقب)، به افراد بيشتر از کارها علاقه داريد و بيشتر روي زندگي شخصي تان تمرکز داريد تا شغل تان. اگر در هنگام راه رفتن روي انگشتان پايتان احساس سنگيني نمي کنيد و به زمين نگاه مي کنيد، به احتمال زياد شخصيتي درون گرا و مودب داريد.

نحوه دست دادن

تحقيقات نشان داده است نحوه ي دست دادن ما مي تواند برداشت ديگران از ما را تغيير دهد. در آزمايشي، به داوران آموزش داده شد 8 ويژگي را در دست دادن افراد برآورد کنند: گرفتن دست شخص مقابل به طور کامل، دما و خشکي دست ها، قدرت شخص مقابل، مدت و شدت دست دادن، بافت دست و تماس چشمي.
نتايج آزمايش نشان داد در گروه ديگر شرکت کنندگان کساني که محکم تر دست مي دادند خودشان را از نظر احساسي برونگرا تر و مثبت تر از بقيه توصيف کردند، اما کساني که آرام تر دست مي دادند خجالتي تر و روان رنجورتر بودند.
برداشت اول داوران با اين توصيف ها مطابقت داشت و آن ها هم بيان کردند به نظرشان کساني که محکم تر دست دادند اعتماد به نفس بيشتري داشتند و از نظر اجتماعي کمتر مضطرب بودند.

تيک هاي عصبي

از منظر روانشناختي به کارهايي مثل جويدن ناخن يا کندن پوست لب ها «رفتارهاي تکراري بدن محور» مي گويند. طي تحقيقي در سال 2015، پژوهشگران شخصيت افراد شرکت کننده را مورد بررسي قرار دادند و سپس در موقعيت هاي به شدت نااميد کننده، آرامش بخش يا خسته کننده از آن ها فيلم گرفتند تا تيک هاي غصبي آن ها را ببينند.
کساني که به شکلي وسواسي موهايشان را مي کشيدند يا ناخن هايشان را مي جويدند، تمايل به کمال گرايي داشتند و رفتارهاي آن ها در نتيجه ي تلاش براي کم کردن کسالت، ناراحتي و نارضايتي شان بود. چون انجام دادن هر کاري بهتر از انجام ندادن هيچ کاري است و اينگونه رفتارهاي تکراري باعث آرامش مي شوند.

وقت شناسي

تحقيقات بيان مي کنند وقت شناسي افراد شيوه ي دقيقي براي ارزيابي ويژگي هاي شخصيتي آن ها است. طي تحقيقي، پژوهشگران از افراد شرکت کننده خواستند يک فرم ارزشيابي درباره ويژگي هاي شخصيتي شان را در خانه پر کنند و سپس براي انجام يک آزمايش گروهي به آزمايشگاه بروند.
محققان با بررسي زمان رسيدن شرکت کنندگان به آزمايشگاه متوجه شدند افراد وقت شناس وظيفه شناس تر و سازگارتر بودند و زود رسيدن با ويژگي روان رنجوري در افراد مرتبط بود اما کساني که در رسيدن به جايي تأخير دارند افراد خونسردي هستند و مسائل را آسان مي گيرند.

عادت هاي مربوط به غذا خوردن

حتما اين جمله ي معروف را شنيده ايد که «شما همان چيزي هستيد که مي خوريد»، اما علم بيان مي کند اين مسأله در مورد نحوه غذا خوردن ما هم صدق مي کند و روانشناسان معتقدند رفتارهايي که مربوط به غذا خوردن ما مي شوند مي توانند نکات زيادي را درباره ي شخصيت ما آشکار کنند.
کساني که به آرامي غذا مي خورند معمولا افرادي هستند که تمايل دارند تحت کنترل باشند و سعي مي کنند قدر زندگي را بدانند اما کساني که به سرعت غذا مي خورند جاه طلب و ناشکيبا هستند. کساني که در غذا خوردن اهل ماجراجويي هستند، افرادي به دنبال هيجان و ريسک پذير هستند اما کساني که به غذاها ناخنک مي زنند احتمالا افراد مضطرب و روان رنجوري هستند. کساني که غذاهاي مختلف را در بشقاب شان جدا مي کنند، در زندگي روزمره خود بسيار محتاط و جزئي نگر هستند.

عادت هاي هنگام خريد

اگر مي خواهيد کسي را بهتر بشناسيد با او به يک فروشگاه برويد. آزمايشات زيادي نشان مي دهد خريداران دو دسته هستند.
يک دسته کساني هستند که قبل از خريد کردن، تک تک اجناس فروشگاه را به دقت بررسي مي کنند و دسته ي دوم کساني هستند که به سرعت انتخاب و خريد مي کنند.
افراد دسته اول در تست تفکر شناختي نمرات بالاتري کسب کردند، مسأله اي که نشان مي دهد اين افراد جزئي نگر هستند و تا پايان عمر مشغول تحليل اطلاعات خواهند بود. اما افراد دسته دوم رابطه خوبي با جزئيات ندارند و اطلاعات کلي را بيشتر ترجيح مي دهند.

نحوه سلفي گرفتن

سلفي هايي که از خود در شبکه هاي اجتماعي به اشتراک مي گذاريم، از آنچه تصور مي کنيم اطلاعات بيشتري درباره ما آشکار مي کنند.
طي تحقيقي در سال 2015، پژوهشگران 123 سلفي از يکي از شبکه هاي اجتماعي را مورد بررسي قرار دادند سپس هر يک از صاحبان سلفي ها به پرسشنامه اي درباره ويژگي هاي شخصيتي خود پاسخ دادند.
محققان پي بردند هر چه افراد شخصيت سازگارتري داشتند تمايل آن ها به گرفتن سلفي از زاويه پايين بيشتر است و افراد وظيفه شناس کمتر تمايل دارند فضايي خصوصي در پس زمينه سلفي خود را به نمايش بگذارند.
کساني که در سلفي ها حالت هاي مثبتي مثل لبخند زدن و خنديدن دارند، از تجربه هاي جديد بيشتر استقبال مي کنند. از طرفي ديگر، ژست «داک فيس» (جمع کردن لب ها رو به جلو) نشان دهنده داشتن شخصيتي روان رنجورتر است.

نحوه حمل کيف

ما زمان زيادي از روز را در حال حمل کيف خود هستيم و کارشناسان زبان بدن معتقدند انتخاب ناآگاهانه ما درمورد نحوه حمل کيف خود نکاتي را درباره ي شخصيت ما آشکار مي کند.
آويزان کردن دسته کيف از مفصل آرنج نشان مي دهد شخص به توجه زيادي نياز دارد و تأکيد زيادي بر موقعيت اجتماعي دارد.
استفاده از کيف هاي کمري که در جلوي بدن قرار مي گيرند به معني آن است که اولويت هاي اين شخص محفاظت و در دسترس بودن است.
انداختن کيف در پشت خود نشان دهنده شخصيتي خونسرد، آرام و خوددار است. کساني که از کوله پشتي استفاده مي کنند، افراد مستقل تري هستند و خواهان مراقبت از خود و اطرافيان شان هستند. کساني که کيف شان را در دست هايشان حمل مي کنند شخصيتي قاطع، منظم و کارآمد دارند.

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : شما جزو کدام گروه شخصيتي هستيد؟

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : پستهاي اينستاگرام تان در مورد شخصيت شما چه مي گويد؟

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : با اين تست متوجه شويد تصور ديگران از شخصيت شما چيست

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : شخصيت کودکتان را از نقاشي او بشناسيد


منبع : jamejamonline.irارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

5 توصيه براي جذاب شدن در 3 دقيقه

عادت هاي بدي که شادي شما را به تاراج مي برد!!

تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير ساده!!

5 فرد موفقي که بعد از اخراج شان موفق شدند!!

مديتيشن را چگونه در خانه تمرين کنيم؟

بگوييد چگونه مي خنديد تا شخصيت تان را به شما بگوييم!!

11 قانون اصلي فنگ شويي براي جذب عشق و پول

دوست خوب و واقعي چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

آداب هديه دادن گل را بياموزيد

استفاده از كلمات قدرتمند – 101 كلمه ي قدرتمند

شخص دروغگو را با اين 8 مورد شناسايي کنيد

استرس شب امتحان را با اين روشها از بين ببريد

زبان بدن فروشنده حرفه اي چگونه است؟

کاهش استرس و اضطراب با چند روش خوراکي

اصول زبان بدن براي تشخيص کلاهبرداران در ازدواج

زندگينامه مريم ميرزاخاني، نابغه ايراني رياضي در جهان

مي خواهم شاد باشم و شاد زندگي کنم!!

مريم ميرزاخاني در ليست 5 زن نخبه رياضي دنيا

مادلين وسترهات، دستيار 26 ساله ترامپ چقدر درآمد دارد؟

5 اصل روانشناسي براي يک زندگي راحت

انسان هاي سمي اطرافتان را با اين روشها از زندگي تان دور کنيد

10 عادتي که براي شاد بودن بايد ترک شان کنيد!!

چگونه در مقابل خواسته هاي ديگران نه بگوييم؟

راه هاي کنترل خشم، چگونه خشم را کنترل کنيم؟

اين نشانه ها مي گويد بايد به دوستي تان پايان دهيد!!

در جمعه هاي دلگير چگونه حال مان را خوب کنيم؟

با همسر بهاره رهنما بيشتر آشنا شويد

دوست واقعي شما اين نشانه ها را دارد!!

اين 3 خصوصيت را هرگز نبايد داشته باشيد!!

فقط سه گام تا داشتن احساس خوشبختي فاصله داريد!

زبان بدن و 10 نکته که بايد بدانيد

روشهاي عالي براي مقابله با احساسات منفي

تحليل زبان بدن مسي و رونالدو در مراسم بهترينهاي سال فوتبال 2017

چرا ما ايراني ها عادت به عذرخواهي نداريم؟؟؟

اعتياد به تلفن همراه و دنياي مجازي را چگونه از بين ببريم؟

چگونه به کسي که قصد خودکشي دارد کمک کنيم؟/به بهانه خودکشي هاي اخير

گفتن اين جملات پس از 40 سالگي، ممنوع!

با غم و اضطراب بعد از زلزله چه کنيم؟

چگونه دقيقه نودي نباشيم؟!!

هنگام وقوع زلزله بهترين کار چيست؟

زبان بدن چيست و 12 نکته که در مورد آن بايد بدانيد

چگونه مانند آهنربا ديگران را جذب کنيم؟

تحليل جالب زبان بدن کي روش بعد از قرار گرفتن ايران در گروه مرگ

تاثير باورنکردني اسم افراد بر سرنوشت و وضعيت روحي آنها

روشهاي شاد بودن در زندگي هاي سخت امروزي!!

نکته هايي براي سحر خيزي در صبحهاي سرد زمستان

مردي 40 ساله ام و بيشتر فکرم مشغول زنان است؟

مثبت انديشي با 7 روش ساده

تست روانشناسي : چقدر اعتماد به نفس داريد؟

5 جمله اي که هرگز نبايد به خودتان بگوييد