آخرین اخبار

آب معدني مفيد است؟ + شرايط نگهداري از آب معدني اخبار پزشکي

آب معدني مفيد است؟ + شرايط نگهداري از آب معدني

  بزرگنمايي:

چه خبر - آب معدني چقدر بنوشيم و شرايط نگهداري آب معدني چگونه است؟

آب معدني طبيعي، آبي است که داراي املاح معدني خاصي باشد و حتماً از منابع طبيعي به دست آمده باشد. امکان اين وجود دارد که ترکيبات آب معدني‌هاي مختلف با هم تفاوت داشته باشند يا در فصول مختلف ترکيبات آن ثبات نداشه باشد.
اما وجود استاندارد، کنترل ترکيبات آب‌ها براي سلامتي مصرف کنندگان اجباري است که در ادامه بيان مي‌شود. همچنين سلامت ظروف بسته بندي و زمان نگهداري آنها مورد بحث است.
اينکه تا چه زماني بطري‌هاي آب معدني توليد مواد خطرناک به داخل آب ندارند حائز اهميت است: نفوذ ترکيبات شيميايي از بدنه بطري‌ها به درون آب به نحوه نگهداري و استفاده از اين آب‌ها بستگي دارد.
قرار ندادن آب‌هاي بطري شده در برابر نور خورشيد و همچنين جلوگيري از يخ زدن آنها بهترين راهکار براي جلوگيري از نفوذ ترکيبات سمي بطري به آب است.
در يک پژوهش، تأثير زمان نگهداري (1 تا 8 هفته)، دماي نگهداري (20 تا 80 درجه سلسيوس)، pH 6.3 تا 8.3، نور خورشيد و اشعه ماوراءبنفش بر ميزان نشت عنصر آنتيموان* Antimony از بطري‌هاي آب معدني به داخل 15 نوع آب معدني، با استفاده از دستگاه اسپکترومتر جذب اتمي بررسي شد و نتايج نشان داد که ميزان آنتيموان در هفته اول و دوم در همه نمونه‌ها پايين‌تر از حداکثر آلودگي استاندارد ايران بود ولي در هفته چهارم در يک نمونه، در هفته هشتم در 3 نمونه، از حداکثر تراز آلودگي بيشتر شد.

* آنتيموان Antimony :از عنصرهاي شيميايي جدول تناوبي است. نماد شيميايي آن Sb و عدد اتمي آن 51 است.

نور خورشيد، اشعه ماوراءبنفش، تغيير درجه آب معدني و نگهداري در دماهاي 20، 60 و 80 درجه سلسيوس باعث شد ميزان آنتيموان به بالاتر از حداکثر آلودگي برسد.

آيا آب معدني باعث پوسيدگي دندان‌ها مي‌شود؟

جواب اين سؤال بله است! که به دليل وجود کاتيون‌هايي است که در آب معدني طبيعي وجود دارد و مهم‌ترين کاتيون که باعث ايجاد مشکلات در دندان مي‌شود فلورايد است. غلظت مـورد نياز فلوئور در آب آشاميدني بـه ميانگين دما بستگي داشته و با آن رابطه عکس دارد.
غلظت‌هاي بالاي 2 ميلي‌گرم در ليتر فلورايد در آب آشـامـيـدنـي موجب بيماري فلوئوروزيس Fluorosis (لکه دار شـدن دندان‌ها) مي‌شود؛ همچنين گروهي از محققين معتقدند که بيماري‌هاي مونگوليسم و سرطان در ارتباط با مقادير زيـاد فلوئور در آب است و مصرف فلوئورايد به مقدار زياد (غلظت بالاي 5 ميلي‌گرم در ليتر) منجر به ايجاد بيماري اسکلتال فلوئوروزيس (افزايش ضخامت استخوان‌ها، ليگمان‌ها و تاندون‌ها را در پي دارد) مي‌گردد.
پژوهشگران ميزان فلوئور مورد نياز براي ممانعت از پوسيدگي و خالدار شدن دندان‌ها را حدود 1 ميلي‌گرم در ليتر اعلام نموده‌اند. طبق استاندارد ايران، چنانچه آب معدني حاوي بيش از دو ميلي‌گرم در ليتر فلوئوريد باشد بايد عبارت زير روي برچسب نوشته شود: "براي نوزادان و کودکان کمتر از هفت سال مناسب نمي‌باشد" در حال حاضر 3 روش براي حذف فلورايد اضافي از منابع آب وجود دارد که شامل رسوب دهي شيميايي، تبادل يوني و اسمز معکوس مي‌باشد.

آيا مصرف آب معدني پرفشاري خون را درمان مي‌کند؟

يک مطالعه به منظور تعيين تأثير آب معدني بر کاتيون‌هاي سرم مردان مبتلا به پرفشاري خون صورت گرفت.
41 مرد مبتلا به پرفشاري خون، با ميانگين سني 48 سال براساس سن، شاخص توده بدني و نسبت اندازه دور شکم به دور باسن، نوع و دوز داروهاي مصرفي، سيگار و مدت ابتلا به بيماري پرفشاري خون با هم مشابه سازي شدند و بطور تصادفي در دو گروه آزمون (20 نفر) و شاهد (21 نفر) قرار گرفتند. به گروه آزمون روزانه 2 ليتر آب معدني و به گروه شاهد روزانه 2 ليتر آب شهر تهران به مدت 8 هفته داده شد.
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد که آب معدني، تأثير معني دار خود را بر کاهش فشار خون در مبتلايان به پرفشاري خون با تأثير بر ميزان کاتيون‌هاي کلسيم، منيزيم، پتاسيم و سديم نشان داده که اين تأثير مي‌تواند خطر ابتلا به بيماري‌هاي قلبي - عروقي را کاهش دهد.

آيا آب معدني براي کليه‌هاي سنگ ساز مفيد است؟

در يک طرح اثر آب معدني که آب قليايي با ميزان بالاي بيکربنات و کلسيم است بر روي پارامترهاي کليوي بيماران مبتلا به سنگ کليه ارزيابي شد.
نتايج نشان داد که آب معدني قليايي با ميزان بالاي بيکربنات و کلسيم در صورت مصرف زياد (حداقل 2 ليتر در روز) مي‌تواند باعث افزايش حجم ادرار 24 ساعته pH و افزايش دفع ادراري سيترات، منيزيم و اسيد اوريک در افرادي شود که کليه سنگ ساز دارند.

آيا آب‌هاي معدني از نظر ميکروبي کاملاً قابل اطمينان است؟

در يک بررسي تعداد 150 نمونه از آبهاي معدني يکي از استان‌هاي کشور از نظر تعداد کل ميکروارگانيسم‌هاي هوازي، کليفرم ها، کليفرم هاي مدفوعي، اشرشياکولاي، استرپتوکوک هاي مدفوعي، کلستريديوم پرفرينجنس و سودوموناس آئروجينوزا مورد ارزيابي قرارگرفتند.
نتايج حاکي از اين بود که: در 25.3 درصد از نمونه‌ها هيچ گونه رشدي در پليت حاوي محيط پليت کانت آگار وجود نداشت در 72.6 درصد از نمونه‌ها از نظر تعداد کل ميکروب‌هاي هوازي قابل قبول بوده اندودر 2 درصد از نمونه‌ها تعداد کل ميکروارگانيسم‌هاي هوازي در سطح بالايي قرار داشت.

نيتريت و بيماري مت هموگلوبينا

نيتريت‌ها به دليل ايجاد بيماري مت هموگلوبينا در انسان حائز اهميت مي‌باشند. در اين بيماري اکسيژن موجود در خون کاهش مي‌يابد و پوست صورت به خصوص اطراف چشم‌ها تيره مي‌شود. نيتريت ممکن است در آبها وجود داشه باشد خصوصاً در آب چشمه‌هايي که در معرض کودهاي شيميايي زمين‌هاي اطراف بوده‌اند.
اداره استاندارد ملي ايران حداکثر ميزان نيتريت موجود در آب‌هاي معدني را 02/0 ميلي‌گرم در ليتراعلام کرده است.
اما قابل توجه است که نيترات‌ها در دستگاه گوارش انسان تبديل به نيتريت مي‌شوند و ميزان بي رويه نيترات در آب‌ها کاملاً قابل بحث است و اداره استاندارد ايران حداکثر ميزان مصرف را 50 ميلي‌گرم در ليتر اعلام کرده است و اگر ميزان نيترات بيش از 10 ميلي‌گرم در ليتر باشد عبارت براي نوزادان مناسب نمي‌باشد بايد روي برچسب نوشته شود.

آيا آب معدني‌هاي غني شده سودمنداند؟

تازه‌ترين انواع ويژه آب در بازار، آب غني شده است که در آن آب با اجزايي مانند اکسيژن، مواد مغذي، گياهان دارويي، ويتامين‌ها، املاح، الکتروليت‌ها و مواد محرک مثل گوآرانا (افزايش بنيه و استقامت بدن، رفع خستگي وکمک به هوشياري ذهني)، جين سينگ (آرام بخش ذهني و بدني) و کافيين غني مي‌شوند.
به طور کلي مي‌توان گفت مواد معدني مانند Ca، k، Na، Mg، sio2 و مواد مغذي ديگر در آب مي‌توانند براي بدن مفيد باشند. آب‌هاي ويتامينه رشد و فروش چشمگيري در آمريکا داشته اما هنوز به صورت توليدات گسترده در ايران وجود ندارد.
همچنين در مورد آب‌هاي غني شده از اکسيژن بايد دقت داشته باشيم که جذب آب اکسيژن دار در بافت دهان و در امتداد دستگاه معده‌اي – روده‌اي آغاز مي‌گردد و حدوداً 5 دقيقه بعد از نوشيدن آب غني سازي شده با اکسيژن افزايش ميزان ) PO2 پارامتري که ميزان اکسيژن موجود در خون را مشخص مي‌کند (در خون مشاهده مي‌گردد و تا 3 الي 4 ساعت در خون ماندگاري دارد) پس در مصرف آن نبايد زياده روي کرد.

آيا تا به حال به برچسب مشخصات محصول دقت کرده‌ايم؟

با توجه به نکاتي که در عين حال ذکر شد اطلاع از ميزان مواد موجود در آب ضروري است.
طبق اعلام اداره استاندارد کشور در برچسب گذاري نکات زير بايد رعايت شود. چنانچه فراورده حاوي بيش از يک ميلي‌گرم در ليتر فلوئوريد باشد بايد عبارت "حاوي فلوئوريد" بطور آشکار روي برچسب ذکر شود.
چنانچه آب معدني حاوي بيش از دو ميلي‌گرم در ليتر فلوئوريد باشد بايد عبارت زير روي برچسب نوشته شود "براي نوزادان و کودکان کمتر از هفت سال مناسب نمي‌باشد". چنانچه ميزان نيترات بيش از ده ميلي‌گرم در ليتر باشد بايد عبارت زير روي برچسب نوشته شود "براي نوزادان مناسب نمي‌باشد".
موارد زير در برچسب گذاري آب معدني طبيعي ممنوع است: ذکر خواص درماني تحت هر عنوان. استفاده از هر گونه عبارت يا تصاوير گمراه کننده و حتماً بايد شرايط نگهداري (نور و دما) ذکر شود.

نتيجه گيري

با توجه به مطالب بيان شده بايد سعي داشت که آب‌هاي معدني را در کمتر از 4 هفته بعد از توليد مصرف کرد و از يخ زدگي آبها در بطري و نگهداري جلوي آفتاب و دماي بالا جلوگيري کرد. همچنين حتما به برچسب محصول دقت و اگر جمله بازدارنده‌اي روي آن بود حتماً رعايت کنيم.
بهتر است در مصرف آب‌هاي اکسيژنه زياده روي نکنيم زيرا تأثير اکسيژن محلول در آب بر سلامت بدن، بيشتر شبيه يک فرضيه است زيرا اجازه توليد، بر مبناي مصرف گسترده آن در خارج از کشور داده شده است.

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : آب معدني واقعا معدني است؟

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : بطري هاي آب معدني بدون خطر، به بازار مي آيند

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : شايعاتي درباره آب معدني و پاسخ آنها

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : زير بطري هاي آب معدني را حتما نگاه کنيد


منبع : behdashtnews.irارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

کمبود اين ويتامين=عصبانيت و پرخاشگري

آب چاق مي کند يا لاغر؟

اسپري بيني ضد افسردگي توليد شد

استفاده از ذرت دام در چيپس و پفک چه خطري دارد؟

اقدامات لازم در زمان سوختگي چهارشنبه سوري

علت ايجاد طعم تلخ در دهان چيست؟

کمبود ويتامين D و بيماري آسم چه ارتباطي با هم دارند؟

قرص آهن چاق مي کند؟قرص آهن معادل چقدر خوراکي است؟

آيا صداي يک ترقه مي تواند باعث کاهش شنوايي شود ؟

سه خوراکي موثر در کاهش قندخون

عوارض عمل بيني و بوتاکس را بدانيد و بعد تصميم بگيريد

آيا باکتري هاي کاهو خطرناک هستند؟ روش صحيح شستن کاهو

کاهش فشار خون با ورزش

ارتباط عود مجدد ام اس با آلرژي غذايي

چه آزمايش هايي را ناشتا مي گيرند؟

باورهاي غلط راجع به سرماخوردگي:ليمو شيرين،شلغم،سوپ بخوريد و ...

نکته بهداشتي روز: تورم گره‌هاي لنفاوي

دو خوراکي مفيد جهت اسهال کودکان

اگر عصرها حمام مي رويد حتما اين مطلب را بخوانيد

موثرترين واکسن آنفلوانزا کدام است؟

ابداع روشي براي پيشگيري از عفونت زخم با پروبيوتيک ها

ويروس هپاتيت A تا چند وقت زنده مي ماند؟ + راههاي انتقال هپاتيت A

کبد چرب نوعي هپاتيت غيرويروسي + وضعيت هپاتيت در ايران

قابليت سرطان کشي در بدن انسان

اگر فشار خون داريد در هواي سرد خيلي بيشتر مراقب باشيد

چرا کامران تفتي دچار حمله قلبي شد؟ در زمان حمله قلبي چه بايد کرد؟

چرا برخي مبتلايان به ديابت نابينا مي شوند؟

بوسيدن راه انتقال خطرناک ترين ويروس ها، لطفا بچه ها را نبوسيد!

تشخيص زردي نوزاد در 10 دقيقه با نانو حسگرهاي جديد

دردي که با مسکن درمان نمي شود، چه زماني خطرناک است؟

ميزان ابتلا به ايدز افزايش يافته يا کاهش؟

آيا تبليغ درمان قطعي ديابت در ماهواره واقعيت دارد؟

توصيه هاي وزارت بهداشت به کساني که حيوان خانگي دارند

آيا کم کاري تيروئيد و پرکاري تيروئيد با سرطان ارتباطي دارند؟

اگر مي خواهيد چشم هايتان را ليزيک کنيد، حتما اين مطلب را بخوانيد

اگر مبتلا به کم خوني هستيد، بيشتر مراقب آلودگي هوا باشيد!

خطر مرگ در کمين افرادي که زياد مي خوابند

آيا دخترزا بودن يا پسرزا بودن بعضي خانم ها واقعيت دارد؟

راههاي پيشگيري ازمبتلا شدن به کمردرد

ورزش علائم يائسگي را کاهش مي دهد

پيش بيني بيماري هاي قلبي از کودکي امکان پذير شد

مهار سلول هاي سرطاني با قرص زعفران

درمان شنوايي با يک راهکار جديد

شراب دست ساز چگونه باعث مرگ و نابينايي مي شود؟

کشف روشي جديد براي کاهش قند خون با مواد خوراکي

افزايش طول عمر با 5 عادت ساده

توصيه هاي وزارت بهداشت به دانش آموزان در سال تحصيلي جديد

مقابله با دو سرطان خطرناک با پوست سيب

درمان آپانديس بدون جراحي و با آنتي بيوتيک

نابود کردن سلول هاي سرطاني با داروهاي آنتي سايکوتيک