تصاوير هومن سيدي منيژه حکمت ماني حقيقي و ... در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36
جمعه 22 دي 1396 - 2:25:08 PM
چه خبر - کارگرداناني که در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 96 حضور داشتند

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از آيين قرعه کشي سي و ششمين جشنواره فيلم فجر مشاهده نماييد:

مهران احمدي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

مهران احمديدر آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

هومن سيدي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

هومن سيدي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

سيروس الوند و فريدون جيراني در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

سيروس الوند و فريدون جيراني در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

رسول صدرعاملي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

رسول صدرعاملي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

ماني حقيقي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر

ماني حقيقي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

کامبوزيا پرتوي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

کامبوزيا پرتوي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

منيژه حکمت در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

منيژه حکمت در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

مهران احمدي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر

مهران احمدي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

ماني حقيقي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36

ماني حقيقي در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36


عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87713/تصاوير هومن سيدي منيژه حکمت ماني حقيقي و در آيين قرعه کشي جشنواره فجر 36
بستن   چاپ