چند نکته مهم قبل از خريد خودرو کارکرده و دست دوم
دوشنبه 27 اسفند 1397 - 10:25:43 AM
چه خبر - نکاتي که قبل از خريد خودروي کارکرده و “دست دوم” بايد بدانيد!

امروزه به کمک پيشرفت روش هاي ترميم و بازسازي، تشخيص خودروي سالم از خودروي ترميم شده به سختي امکان پذير است.

واژگوني خودرو يا به اصطلاح عمومي چپ کردن خودرو يکي از مهمترين آسيب هايي است که براي يک خودرو وجود دارد که مي تواند درآينده مشکلات جدي را براي صاحب خودرو به همراه خواهد داشت. شايد زماني تشخيص خودروي واژگون شده با کمي توجه امکانپذير بود اما امروزه به مدد پيشرفت روش هاي ترميم و بازسازي، تشخيص خودروي نو و سالم از خودروي ترميم شده به سختي امکانپذير است.

پيشنهاد ميکنيم قبل از خريد خودروي دست دوم با استفاده از سرويس تخمين قيمت خودرو کارکرده ارزش قيمت خودروي مورد نظر را بدانيد.


توجه به رنگ خودرو
اولين مورد براي شناسايي يک خودروي واژگون شده ايراد در رنگ خودرو است. خودروي واژگون شده حتما نيازمند رنگ شدن است و رنگ کارخانه با رنگ تعميرگاه متفاوت است. مراحل رنگ آميزي خودرو در کارخانه بسيار متفاوت از مراحل رنگ کردن خودرو در تعميرگاه است. به عنوان مثال در کارخانه، رنگ خودرو در دماي بالاي 150 درجه خشک ميشود اما در تعميرگاه خودرو را درون اتاقي با دما 50 تا 60 درجه قرار مي دهند تا رنگ آن خشک شود بنابراين کيفيت رنگ بدست آمده هرگز با کيفيت رنگ کارخانه يکي نخواهد بود. اين مسئله اگر با چشم هم قابل تشخيص نباشد با استفاده از دستگاه هاي تست رنگ ديجيتال قابل شناسايي است.


توجه به سقف خودرو
سقف خودرو يکي از مواردي است که در واژگوني هاي خودرو دچار آسيب جدي مي شود. با توجه به حساس بودن سقف خودرو، کوچکترين ضربه اي مي تواند سقف را از حالت اصلي خود خارج کند بنابراين در صورتي که به سقف ضربه اي وارد شود شکل و زاويه ستون ها و شيب سقف تغيير مي کند که ميتوان آن را تشخيص داد. تعويض کامل سقف هم از طريق ستون ها امکانپذير است. که البته نيازمند يک کارشناس و فرد با تجربه است.
در زمان واژگوني خودرو و تعمير توسط تعميرکار، پرس هاي موجود در زير نوارهاي دور درهاي خودرو از بين مي رود. اثر پرس هايي که توسط کارخانه ايجاد مي شود به راحتي قابل تشخيص است. گاهي اوقات تعميرکاران هم اين نوع پرس ها را ايجاد مي کنند اما هرگز مشابه يا پرس کارخانه نمي شود.


توجه به فاصله سر شاسي ها
يکي ديگر از نقاط مهمي که مي تواند به تشخيص واژگوني خودرو کمک کند فاصله سر شاسي هاست. يک کارشناس در صورت قرارگرفتن خودرو روي چاله مخصوص مي تواند متوجه بازسازي شاسي خودرو شود. علاوه بر تمام مواردي که گفته شد خودروهاي واژگون شده در نحوه حرکت هم مشکلاتي دارند که قابل تشخيص هستند.
در خودروهايي که از جلو تصادف شديد داشته اند تنظيم فرمان به هم خورده و شاسي خودرو از تنظيمات اوليه خود خارج مي شود. اگرچه برخي از تعميرکاران سعي مي کنند با کشيدن شاسي و تنظيم آن اين نقص را پنهان کنند اما به مرور زمان اين نقص به خوبي خود را در خودرو نشان مي دهد.


وجود صداي اضافي
عدم تنظيم جلوبندي در خودروهاي واژگون شده منجر به لاستيک سايي خودرو نيز مي شود که در آن به دليل خارج شدن لاستيک ها از زواياي استاندارد، از يک سمت ساييده مي شوند. علاوه بر اين وجود انواع صداهاي اضافي در خودرو مي-تواند دليلي براي واژگوني خودرو باشد.


منبع: dande6.com

http://www.CheKhabar.ir/News/154579/چند نکته مهم قبل از خريد خودرو کارکرده و دست دوم
بستن   چاپ