8 مرد خطرناک براي ازدواج!!
جمعه 14 دي 1397 - 11:46:28 AM
چه خبر - مردهاي ممنوعه براي ازدواج

شوهراني که براي پيشرفت مقاصد خود ، دروغ هاي کوچکي مي گويند و يا گاه اين کار را براي تمسخر همسر خود انجام مي دهند. بالاخره يک روز کارشان به دادگاه خانواده مي کشد. اين گروه مردان همواره در دنيايي از وهم و خيال در پروازند و معمولاً فراموشکار هم ميشوند و تمام دروغ هايي را که گفته اند از ياد مي برند چون از قديم گفته اند که «دروغگو هميشه فراموشکار است! »
اخيراً «دکتر گينورد آدامز» سرپرست انيستيتو راهنمايي ازدواج در دانشگاه پنسيلوانيا، کتابي تحت عنوان «چگونه دوست خود را انتخاب مي کنيد» منتشر کرده و در آن راجع به ازدواج مطالب مهمي نوشته است. در اين کتاب دکتر «آدامز» دختراني را که قصد ازدواج دارند راهنمايي و ارشاد کرده و آنها را از ازدواج با «8» نوع مرد که به عقيده ي او خطرناک هستند بر حذر داشته است.

بيشتر بدانيد : 6 گروه مردان که نبايد به ازدواج با آنان فکر کرد !!!

نوع اول: مرد خودخواه و متعصب افراطي

اين نوع مرد ممکن است براي زن چهار مشکل بزرگ ايجاد کند : اختلاف عقيده ي دايمي ، نزاع هميشگي ، عصبي بودن و سختي معاشرت!

نوع دوم: مرد عصبي مزاج

اين نوع مرد ، در واقع يکي از انواع مرداني است که دکتر آدامز اصلاً سخن گفتن با آنها را نيز براي دختران خطرناک مي داند. چنين مرداني که روحي عصبي دارند با همسر خود سر کوچک ترين مسأله نزاع و مشاجره ي سختي مي کنند و يک زندگي شيرين و مفرح را به کام همسر بدبخت و بچه هاي بيگناه و حتي آشنايان دور و نزديک تلخ مي سازند!

بيشتر بدانيد : با مردان عصبي اينگونه رفتار کنيد!!

نوع سوم : شوهر سختگير و بي گذشت در امور مالي

شوهري که در امور مالي زن بسيار سختگيري ميکند و سر سوزني گذشت ندارد ، به درد زندگي نمي خورد. البته مقصود اين نيست که بايد زن بي اجازه ي شوهر هر چه ميخواهد خرج کند ، بلکه دکتر آدامز معتقد است که بيشتر مشاجراتي که در خانه روي مي دهد فقط بر سر پول است. حال آنکه در اصل نبايد چنين باشد ، خيلي از زن و شوهرها چندان که به پول اهميت مي دهند، هرگز براي تربيت بچه ها ارزش قايل نيستند، البته زن و شوهر به واسطه ي پول مشاجره نمي کنند، بلکه در اکثر اوقات طريقه ي خرج کردن آن است که موجب سر و صدا و نزاع ايشان ميگردد. پس زني که به خوبي مديريت خانه را انجام ميدهد، پول را با حساب و کتاب و مناسب خرج ميکند و يک شاهي را هم حرام نمي کند و باز مورد شماتت و سختگيري شوهر قرار مي گيرد، حق دارد گلايه مند باشد.

نوع چهارم : مردي که سريع و آسان دروغ مي گويد!

شوهراني که براي پيشرفت مقاصد خود ، دروغ هاي کوچکي مي گويند و يا گاه اين کار را براي تمسخر همسر خود انجام ميدهند. بالاخره يک روز کارشان به دادگاه خانواده مي کشد. اين گروه مردان همواره در دنيايي از وهم و خيال در پروازند و معمولاً فراموشکار هم ميشوند و تمام دروغ هايي را که گفته اند از ياد مي برند چون از قديم گفته اند که «دروغگو هميشه فراموشکار است! »

بيشتر بدانيد : با همسر دروغگو چه بايد کرد؟ چرا زن و شوهر به يکديگر دروغ ميگويند؟

نوع پنجم : مردان فراري از ميدان مبارزه!

پنجمين گروه مرداني هستند که از موانع و مشکلات فراري هستند و به جاي اينکه از مشکلات زندگي استقبال کرده و در رفع آن کوشا باشند ، فرار را بر قرار ترجيح مي دهند. طبيعي است مرداني که حاضر نيستند به جنگ موانع و مسايل زندگي بروند و همواره ميدان مبارزه را ترک مي گويند، در زندگي زناشويي هم براي همسر خود تکيه گاه مناسبي نخواهند بود.

نوع ششم : مردان نامنظم و بي ادب در نزاکت!

ازدواج با مردان نامنظم و به دور از ادب و نزاکت نيز به صلاح نيست. بي نظمي خواه در تعيين وقت ، خواه در لباس و غذا و يا هر چيز ديگر، شما را از زندگي بيزار ميکند.
نوع هفتم : مرداني متعلق به خويشاوندان خود!
شوهري که فقط به اقوام و خويشان خودش تعلق دارد نيز از جمله شوهراني است که ابداً به درد شما نمي خورد. چون اين گونه مردان اصلاً به شما متعلق نيستند و از آن دردانه هاي عزيز کرده ي پدر و مادر خود هستند که مي خواهند هميشه کنار آنها باشند . پس چه وقت ميتواند به شما رسيدگي کند، چه وقت فرصت حرف زدن با شما را دارد؟ سرپرست انيستيتو راهنمايي ازدواج اعتقاد دارد که زندگي با اين نوع مردان، همواره اختلاف در منزل به وجود مي آورد و حرفهاي بي مورد و بي ارزش هميشه در منزل شما منعکس ميشود که به دنبال خود دعوا مرافعه خوهد آورد.

نوع هشتم : مردان راحت طلب!

شوهر راحت طلب، از جمله خطرناکترين مردان جهان خلقت است . مردي که بي هدف و بيهوده پشت شيشه رستوراني نشسته، از پنجره بيرون را تماشا مي کند و پک به سيگارش مي زند و وقت کشي مي کند، يا مردي که در خيابان بدون برنامه مشغول قدم زدن است و يا با اتوبوس به اول خط و آخر خط مي رود و مردم را تماشا مي کند و با آسودگي خاطر وقت خود را بي سبب تلف مي کند، موجودي است که خوشبختي در کنار او امکان ندارد، بلکه اساساً زندگي با چنين مرد راحت طلب و بي درد و سهل گذراني به…. هيچ وجه صلاح نيست….

بيشتر بدانيد : ازدواج با اين دلايل شما را براي هميشه بدبخت مي کند!!

بيشتر بدانيد : 13 پرچم قرمز که در اول ازدواج تان بايد جدي بگيريد!!

بيشتر بدانيد : مي خواهيد در ازدواج تان موفق باشيد؟ اين 5 نکته را بدانيد!

بيشتر بدانيد : اختلاف سني در ازدواج،دختر بزرگتر باشد يا پسر؟چقدر تفاوت سني مناسب است؟


منبع : salamatnews.com

http://www.CheKhabar.ir/News/149544/8 مرد خطرناک براي ازدواج!!
بستن   چاپ