جدول قيمت جديد خودرو هاي وارداتي در بازار
يکشنبه 31 تير 1397 - 4:22:23 PM
چه خبر - قيمت خودرو هاي وارداتي در بازار

پس از افزايش قيمت ارز, قيمت خودرو هاي وارداتي نيز به شکل تصاعدي افزايش يافت.

با اين افزايش قيمت, بازار دچار رکودي شديد شده است و همين رکود موجب کاهش قيمت ها شده است.

البته اين کاهش قيمت ها خيلي چشمگير نيست و اتومبيل هايي که شايد حدود 200 ميليون تومان گران شده اند حالا فقط 50 ميليون کاهش قيمت را تجربه مي کنند.


قيمت خودرو هاي وارداتي در بازار

قيمت خودرو هاي وارداتي در بازار


منبع: دنياي اقتصاد

http://www.CheKhabar.ir/News/126021/جدول قيمت جديد خودرو هاي وارداتي در بازار
بستن   چاپ