حرکت غيرمتعارف حراست براي حفظ حجاب نوازنده چيني در جشنواره موسيقي + عکس
شنبه 23 دي 1396 - 7:48:46 PM
چه خبر - حراست به ناگاه وارد اجراي نوازندگان چيني گرديد

شايد يکي از اتفاقات جالب اين جشنواره در شب سوم، تذکر حراست جشنواره به نوازنده خانم چيني باشد. به طوري که، خانه درام چين و محسن شريفيان (ليان) اجراي بخش بين‌الملل در فرهنگسراي نياوران در سانس دوم را بر عهده داشتند. در اين کنسرت اتفاق جالبي افتاد؛ شال يکي از نوازندگان زن از سرش افتاد و حراست جشنواره، روي سن آمد و شال را به حالت اول برگرداند که اين نوازنده با حجاب اجرا کند.

رفتار حراست جشنواره فجر با نوازنده چيني

رفتار حراست جشنواره فجر با نوازنده چيني


منبع: yjc.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/88791/حرکت غيرمتعارف حراست براي حفظ حجاب نوازنده چيني در جشنواره موسيقي - عکس
بستن   چاپ