فروش تان را با اين روشها دو برابر کنيد
شنبه 23 دي 1396 - 8:56:58 AM
چه خبر - 8 روش بالا بردن فروش

البته مشکلي وجود دارد! اگر مي خواهيد به مشتريان سطح بالا يا سازمان هاي بزرگ دسترسي پيدا کنيد، نمي توانيد فقط با تماس گرفتن يا ارسال اي ميل آنها را متقاعد به خريد کنيد. بلکه بايد يک استراتژي صد در صد موفق را به کار بگيريد: يک کمپين کامل و برنامه ريزي شده به شما کمک خواهد کرد که فروشتان را به بيش از دو برابر افزايش دهيد و نسبت به رقبايتان برتري پيدا کنيد.

10 مشتري ايده آلتان را فهرست کنيد

ايرادي ندارد اگر بخواهيد ده سازمان يا شرکت ايده آلي را که مي خواهيد با آنها در زمينه فروش همکاري داشته باشيد، فهرست کنيد، اما بايد ديدگاه استراتژيک تري را در پيش بگيريد. افراد مشخصي را که بايد با آنها ملاقات يا تماس داشته باشيد، شناسايي کنيد. وقتتان را با مديران سطح دوم و سوم هدر ندهيد. به سراغ نايب روسا، مديران سطح دوم و سوم هدر ندهيد. به سراغ نايب روسا، مديران عامل يا اجرايي برويد که قدرت لازم براي تصميم گيري در مورد پيشنهاد شما را داشته باشد.

از قبل براي بخش ارتباطتان با اين افراد برنامه داشته باشيد

زماني که مي خواهيد به سراغ مشتريان ارزشمندتري برويد، تماس هاي تلفني از پيش تعيين شده بدترين روش ممکن خواهد بود. اين افراد روزانه با صدها نفر صحبت مي کنند. به منظور اينکه خود را نسبت به بقيه متمايز کنيد، قبل از برقراري تماس يا ارسال ايميل، هر قسمت از پيام و برنامه ارتباطي تان با آنها را مشخص کنيد.

غيرمتعارف فکر کنيد

سپس بايد هفت روش متفاوت را براي تاثيرگذاري روي اين مشتريان خارق العاده پيدا کنيد. تماس تلفني و اي ميل در اين هفت مورد جايي ندارند. روش هايي منجر به فرد پيدا کنيد تا بتوانيد ارزشي واقعي به آنها ارائه دهيد و توجهشان را جلب کنيد.

شبکه ارتباطي تان را گسترش دهيد

اگر يکي از مشتريان يا شرکاي تجاري مشتري مورد نظرتان بتواند شما را به مديرعامل معرفي کند، قطعا مسير ساده تري براي اولين ملاقات با او خواهيد داشت. همچنين مي توانيد براي پيدا کردن شبکه هاي ارتباطي، از شبکه اجتماعي لينکدين استفاده کنيد.

بسته هاي شخصي سازي شده برايشان ارسال کنيد

زماني که داريد به هفت روش تاثيرگذاري فکر مي کنيد، به دنبال راه هايي نيز باشيد که چيز باارزش و شخصي سازي شده اي را براي مشتري مورد نظرتان بفرستيد. گزارش ها، نمونه ها، مطالعات موردي، يادداشت هاي دست نويس و دعوت نامه به همايش هاي بزرگ و پراهميت نمونه هاي خوبي از اين راه هاي ارتباطي هستند. درعوض، اين پيشنهادهاي باارزش و پر از اطلاعات شما را به عنوان يک متخصص در ذهن مشتري تان جا مي اندازند. زماني که مي خواهيد فروش بسيار زيادي داشته باشيد، بايد با صرف مقداري زمان و هزينه، اين بسته هاي شخصي سازي شده را تهيه کنيد.

همه چيز را از طريق پست پيشتاز بفرستيد

باور کنيد من در اداره پست کار نمي کنم! اما مشخص است که هر کسي آنقدر کنجکاو هست که بخواهد داخل بسته هاي پست پيشتاز، يا از آن بهتر، بسته هاي ارسالي به وسيله پيک را باز کند. حتي مديران عامل شرکت هاي بزرگ نيز نمي توانند در مقابل اين کنجکاوي مقاومت کنند. اين کار روشي عالي براي اطمينان از اين موضوع است که مخاطبتان حتما اين بسته ها را باز خواهدکرد و چشمش به بسته سفارشي شما، خواهدافتاد که آنقدر بادقت برنامه ريزي و شخصي سازي شده است.

حالا مي توانيد تماس بگيريد يا اي ميلي بفرستيد

زماني که بسته سفارشي تان را فرستاديد، مي توانيد به وسيله تماس تلفني يا ارسال اي ميل آن را پيگيري کنيد. به دليل آنکه مشتري مورد نظرتان اسم شما و بسته باارزشي را که برايش فرستاده ايد، ديده است، تمايل خيلي بيشتري براي شناخت و برقراري ارتباطي با شما خواهدداشت. اين کار شروع مکالمه را برايتان بسيار آسان تر کرده و جو صميمانه تري را ايجاد خواهدکرد.

تسليم نشويد

برخي از مشتريان به سرعت به شما پاسخ مثبت مي دهند. برخي ديگر اين طور نيستند. فقط کافي است به تاثيرگذاري خود ادامه دهيد. اگر اصلا پاسخي دريافت نکرديد، به سراغ يک مشتري سطح بالاي ديگر در همان سازمان برويد و دوباره تلاش کنيد. بستن قراردادهاي بزرگ نيازمند مداومت در کار و صبوري است، اما قطعا دو برابر کردن ميزان فروش، ارزش اين صبر و پشتکار را خواهد داشت.


منبع : khalaghiyat.com

http://www.CheKhabar.ir/News/88739/فروش تان را با اين روشها دو برابر کنيد
بستن   چاپ