مجلس آماده دريافت پيشنهادات فعالان و مديران بخش خصوصي است
جمعه 22 دي 1396 - 3:26:21 PM
چه خبر - نخستين نشست چاره انديشي کارآفرينان بخش خصوصي با مجلس و دولت

نخستين نشست چاره انديشي کارآفرينان بخش خصوصي با مجلس و دولت با حضور کارآفرينان بخش خصوصي و نمايندگان دولت و مجلس با حضور دکتر غلامرضا تاجگردون رئيس کمسيون برنامه و بودجه مجلس و مهندس سعيد اوحدي مشاور عالي معاون اول رئيس جمهوري و حضور کارآفرينان و فعالان بخش خصوصي برگزار شد.
در اين نشست يک روزه که با حضور بيش از 200 کارآفرين و فعال مهم اقتصادي کشور برگزار شد، دکتر غلامرضا تاجگردون رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، دکتر اوحدي مشاور معاون اول رئيس جمهوري، مهندس سيد محمد صدر هاشمي نژاد رئيس کانون کارآفرينان توسعه گرا، دکتر حسين سلطاني نيا دبيرکل و نايب رييس کانون کارآفرينان توسعه گرا، مهندس محمد عطارديان عضو شوراي عالي کانون کارآفرينان توسعه گرا و رييس کانون عالي کارفرمايان کشور، دکتر مصطفوي از مديران سازمان برنامه و بودجه، دکتر گلابتونچي دبيرکل سنديکاي شرکت هاي ساختماني ايران، مهندس نادر عطايي رئيس هيات مديره کانون کارآفرينان توسعه گرا، مهندس عليرضا محمدي دانيالي عضو هيات مديره کانون کارآفرينان توسعه گرا، ناصر معدلي عضو شوراي عالي سنديکاي شرکت هاي ساختماني، محمد حسن کرماني عضو شوراي کانون کارآفرينان توسعه گرا و و مهندس دادمان عضو هيات مديره سنديکاي شرکت هاي ساختماني، و کارآفرينان بخش خصوصي سخنراني کردند.
در اين نشست، چاره انديشي مهمترين مسائل مربوط به توسعه نيافتگي اقتصاد کشور و چالش هاي پيش رو در دو پنل تخصصي، مديران و کارآفرينان بخش خصوصي و پنل دوم با موضوع نمايندگان دولت و مجلس شوراي اسلامي بررسي شد.

نداشتن سهم مناسب از بازار کشورهاي همسايه به دليل بي توجهي به بخش خصوصي است

دبيرکل کانون کارآفرينان توسعه گرا، با اشاره به اينکه سهم ايران از واردات 15 کشورهاي همسايه فقط 14.5 ميليارد دلار است، يادآور شد: اين در حالي است که اين کشورها بيش از 1300 ميليارد دلار واردات دارند!
دکتر حسين سلطاني نيا دبيرکل و نايب رييس کانون کارآفرينان توسعه گرا، با بيان اين نکته که سهم کشور ترکيه از واردات کالاي تنها سه کشور همسايه ما، بيش از سهم ايران از همه کشورهاي همسايه است، خاطر نشان کرد: سهم اقتصاد ايران نيز از توسعه ناخالصي داخلي با احتساب نفت، 481 ميليارد دلار در چهار سال گذشته بوده است و اين در حالي است که اقتصاد ترکيه در چهار سال گذشته توليد ناخالص داخلي 781 ميليارد دلار ي را تجربه کرده است.
وي افزود: اين تجربه تلخ براين معناست که اقتصاد ايران نه تنها امکان اول شدن در منطقه را ندارد، بلکه با اقتصاد بدون نفت تنها يک چهارم اقتصاد ترکيه هستيم و اين يک معضل براي اقتصاد ماست.
دبيرکل کانون کارآفرينان توسعه گرا، با تاکيد بر اينکه کانون به دنبال تحقق منشور بخش خصوصي براي نجات اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: تحقق اقتصادي کشور با محوريت بخش خصوصي در راستاي تامين منافع ملي حاصل مي شود.
وي از ارسال بسته انتظارات بخش خصوصي به مقام معظم رهبري و سران سه قوه خبرداد و اعلام کرد: انتظارات بخش خصوصي اين است که به انتظارات و پيشنهادات بخش خصوصي توجه گردد و آن چيزي که باعث شده بسياري از فعالان و دلسوزان بخش خصوصي در کانون کارآفرينان توسعه گرا با هم همصدا شده اند تا راه توسعه کشور را از اين طريق هموار نمايند.

نسخه شفابخش اقتصاد ايران، توجه به اقتصاد بازار آزاد (رقابتي) است
نسخه شفابخش اقتصاد ايران، توجه به اقتصاد بازار آزاد (رقابتي) است

مهندس سيد محمد صدر هاشمي نژاد رئيس کانون کارآفرينان توسعه گرا، در نشست چاره انديشي کارآفرينان بخش خصوصي با مجلس و دولت، با تاکيد براينکه نسخه شفابخش اقتصاد کشور توجه به اقتصاد آزاد و رقابتي يا همان اقتصاد مقاومتي است، گفت: در حال حاضر مشکل اصلي اقتصاد کشور توسعه نيافتگي است.
مهندس سيد محمد صدر هاشمي نژاد در اين نشست کارآفريني با اشاره به مشکلات و معضلات توسعه نيافتگي کشور، گفت: اقتصاد کشورمان بدون احتساب نفت تنها يک چهارم اقتصاد ترکيه است و اين براي کشوري که مي خواهد اقتصاد اول منطقه باشد يک فاجعه است.
وي نسخه اقتصاد اجتماعي را پروژه شکست خورده در همه جاي دنيا از جمله چين و شوروي سابق عنوان کرد و گفت: کشوري مثل روسيه زماني در مسير اقتصاد توسعه يافته، قرار گرفت که از نگاه سوسياليستي فاصله گرفت و به اقتصاد بازار آزاد روي آورد.
رئيس کانون کارآفرينان توسعه گرا، با اشاره به اينکه دولت درک درست و اطلاعات صحيحي از بخش خصوصي ندارد، يادآور شد: مسير توسعه کشور از محافل دولتي بيرون نمي آيد و همه بحث هايي که در اين محافل صورت مي گيرد بي فايده است و علاج مشکلات در توجه به بازار آزاد و رقابتي و يافتن مسير توسعه توسط کارآفرينان و فعالان بخش خصوصي است که سران قوا و کشور بايد به آن توجه نمايد.

آمادگي کامل داريم تا پيشنهادات بخش خصوصي را براي مصوبات بودجه استفاده کنيم
آمادگي کامل داريم تا پيشنهادات بخش خصوصي را براي مصوبات بودجه استفاده کنيم

دکتر غلامرضا تاج گردون رئيس کمسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، از تشکيل کانون کارآفرينان توسعه گرا به عنوان يک حرکت جدي و سازنده از سوي بخش خصوصي ياد کرد و اعلام کرد: آمادگي کامل داريم تا پيشنهادات بخش خصوصي را براي مصوبات بودجه استفاده کنيم و آنها را در برنامه توسعه اقتصادي کشور به کار ببنديم.
دکتر غلامرضا تاج گردون، با اشاره به اينکه توجه کافي به بخش خصوصي نشده است، يادآور شد: مهمترين حرکتي که مي تواند براي توسعه اقتصادي کشور صورت بگيرد از سوي بخش خصوصي است و در حال حاضر اين بستر براي نقش آفريني بخش خصوصي تا حدودي فراهم است و مجلس براي شنيدن همه نظرات و پيشنهادات فعالان و مديران بخش خصوصي آماده است.
وي با اشاره به اينکه در همه مسائل و مشکلات کشور يک سر آن دولت و يک سر ديگر آن بخش خصوصي است، تاکيد کرد: اين حرکتي که تحت عنوان کانون کارآفرينان توسعه گرا، آغاز شده است مي تواند در حوزه هاي مختلف و به طور جدي و مداوم دنبال شود، تا بتوانيم به مشکلات اقتصادي کشور فائق آئيم.

بدون بخش خصوصي کارآمد، راه به جايي نمي بريم

مهندس اوحدي مشاور عالي معاون اول رئيس جمهوري در حوزه سرمايه گذاري و گردشگري، نيز در اين نشست با انتقاد از عدم حضور مسئولان بانک مرکزي و ساير مديران بانکي، تاکيد کرد: همه تلاش خود را براي شنيدن صداي فعلان بخش خصوصي به کار خواهيم بست و حمايت هاي خوبي را از طريق صندوق توسعه ملي و توسعه گردشگري براي توسعه اقتصادي از طريق بخش خصوصي دنبال مي کنيم.
مهندس اوحدي از ايجاد کانون کارآفرينان توسعه گرا، به عنوان يک حرکت جدي و جديد براي نقش آفريني بخش خصوصي در حل مسائل اقتصادي کشور ياد کرد و اظهار داشت: تنها با حضور جدي بخش خصوصي و همکاري با مجلس و دولت مي توانيم به اهداف خود در زمينه تحقق اهداف برنامه هاي توسعه دست خواهيم يافت.
وي بر توسعه اقتصادي کشور، از طريق صادرات و ورود به بازارهاي منطقه و جهان تاکيد کرد و گفت: بازار کشورهاي منطقه از جمله عراق و روسيه و ... سهل و ممتنع است و بايد با همت خود بخش خصوصي، ورود خود را تضمين کنيم و سهم خود را از وضعيت فعلي به سطح مناسب ارتقاء دهيم.

کميته نه نفره براي حل مشکلات اقتصادي کشور تشکيل مي شود

مهندس سيد محد صدر هاشمي نژادرئيس کانون کارآفرينان توسعه گرا، با اشاره به اينکه اين کانون به عنوان يک تشکل فعال براي حل مشکلات اقتصادي کشور نقش آفريني خواهد کرد و اهداف آن در سطح ملي و بين المللي دنبال مي شود، اظهار داشت: يکي از نتايج و خروجي هاي اين نشست چاره انديشي تشکيل کميته نه نفره براي حل مشکلات اقتصادي کشور در زمينه ها و بخش هاي مختلف است.
مهندس سيد محد صدر هاشمي نژاد، با اشاره به استقبال خوب نمايندگان دولت و مجلس و رسانه ها از نخستين نشست چاره انديشي، با فعالان بخش خصوصي اظهار داشت: اين کميته نه نفره شامل سه نفر از مجلس، سه نفر نماينده دولت و سه نفر از بخش خصوصي است که بزودي کار خود را آغاز مي کنند.

22 ميليون حاشيه نشين در کشور وجود دارد

مهندس محمد عطارديان عضو شوراي عالي کانون کارآفرينان توسعه گرا، با اشاره به اينکه 22 ميليون حاشيه نشين در کشور وجود دارد، گفت: بخش خصوصي نبايد منتظر تصميم دولت باشد و همانطور که کانون کارآفرينان توسعه گرا درباره اهداف تشکيل خود گفته به دنبال حل مشکلات اقتصادي کشور است.
مهندس محمد عطارديان، با اشاره به اينکه تجربه کشورهاي ديگر نشان مي دهد که اشتغالزايي از ناحيه دولت همواره با شکست مواجه بوده است، خاطرنشان کرد: از دو سال پيش درباره آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي کشور و نتايج غيرقابل پيش بيني آن به مسئولان هشدار داده ايم، ولي جدي نگرفته اند که مشکلات و اتفاقات اخير هشداري در اين زمينه بود تا آنها به خود آيند.
نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايان ايران، از تشکيل کانون کارآفرينان توسعه گرا، به عنوان هلدينگي به منظور حمايت از بنگاه هاي اقتصادي، خبر داد و گفت: کارفرمايان براي ايجاد اين هلدينگ، 200 ميليارد تومان سرمايه اختصاص مي دهند تا به اشتغال پايدار کمک کنند. چنانچه دولت از تشکيل اين هلدينگ حمايت کند، کارفرمايان سرمايه خود را تا 1000 ميليارد تومان افزايش مي دهند و بسياري از مشکلات اقتصادي و اشتغال را حل مي کنند.


منبع: روابط عمومي کانون کارآفرينان توسعه گرا

http://www.CheKhabar.ir/News/87716/مجلس آماده دريافت پيشنهادات فعالان و مديران بخش خصوصي است
بستن   چاپ