عکس هاي کمال کاميابي نيا و همسرش خديجه
جمعه 22 دي 1396 - 2:29:44 PM
چه خبر - عکس هاي کمال کاميابي نيا و همسرش

همسر کمال کاميابي نيا بازيکن 28 ساله تيم پرسپوليس, عکس هاي جديدي را منتشر کرده است.

خديجه عسگري و همسرش کمال کاميابي نيا چند سالي است که ازدواج کرده اند و يک فرزند دختر دارند.


خديجه عسگري و همسرش کمال کاميابي نياخديجه عسگري و همسرش کمال کاميابي نيا
کمال کاميابي نيا در کنار همسر و دخترش
کمال کاميابي نيا در کنار همسر و دخترش


منبع: صفحه شخصي خديجه عسگري

http://www.CheKhabar.ir/News/87714/عکس هاي کمال کاميابي نيا و همسرش خديجه
بستن   چاپ