قدرت نمايي ديدني ليلا رجبي با بلند کردن همسرش! عکس
جمعه 22 دي 1396 - 1:29:47 PM
چه خبر - عکس هاي ليلا رجبي و همسرش پيمان رجبي

ليلا رجبي ورزشکار کشورمان, عکس هاي جالبي از خودش و همسرش پيمان رجبي منتشر کرده است.

اين زوج ورزشکار در منطقه توچال تهران, عکس هايي جالب را به يادگار گرفته اند که نشان دهنده قدرت بدني آنها به ويژه ليلا رجبي است!


قدرت نمايي ليلا رجبي با بلند کردن همسرشقدرت نمايي ليلا رجبي با بلند کردن همسرش
قدرت نمايي پيمان رجبي با بلند کردن همسرشقدرت نمايي پيمان رجبي با بلند کردن همسرش


منبع: صفحه شخصي ليلا رجبي

http://www.CheKhabar.ir/News/87711/قدرت نمايي ديدني ليلا رجبي با بلند کردن همسرش! عکس
بستن   چاپ