جمشيد هاشم پور در کنار همسر و دخترش الناز! عکس
جمعه 22 دي 1396 - 10:24:40 AM
چه خبر - ديدار آزاده زارعي با خانواده جمشيد هاشم پور

آزاده زارعي بازيگر کشورمان, به ديدار جمشيد هاشم پور و خانواده وي رفته است.

اين بازيگر 28 ساله عکس هايي به يادگار با جمشيد هاشم پور و همسر و دخترشان الناز هاشم پور گرفته است.

آزاده زارعي نوشت:

*****

امشب مهمان خانه پر مهر استاد جمشيد خان هاشم پور بودم

سوپر استار تمام نشدني

همراه با خانواده با محبت و گرم و صميميشون

ممنون خانم متين عزيز (همسر جمشيد هاشم پور) بابت لطف و مهري كه هميشه به من داريد

دوستتون دارم زياد


آزاده زارعي در کنار خانواده جمشيد هاشم پورآزاده زارعي در کنار خانواده جمشيد هاشم پور
جمشيد هاشم پور و همسر و دخترش به همراه آزاده زارعيجمشيد هاشم پور و همسر و دخترش به همراه آزاده زارعي


منبع: صفحه شخصي آزاده زارعي

http://www.CheKhabar.ir/News/87693/جمشيد هاشم پور در کنار همسر و دخترش الناز! عکس
بستن   چاپ