کارتون روز: زندگي مردم در فيلترينگ!
جمعه 22 دي 1396 - 5:25:19 AM
چه خبر - عاقبت زندگي انسان در فضا


اينم سفره فيلترشده مردم!

اينم سفره فيلترشده مردم!


منبع: روزنامه شهروند

http://www.CheKhabar.ir/News/87683/کارتون روز- زندگي مردم در فيلترينگ!
بستن   چاپ