پشت پرده اختلاف طارمي و باشگاه الغرافه برسر يک بند!
جمعه 22 دي 1396 - 1:28:04 AM
چه خبر -

مهدي طارمي بازميگردد؟

مشکل اصلي بين مهاجم پيشن پرسپوليس و باشگاه الغرافه براي عقد قرارداد يک سال‌ونيمه معلوم شد.

در شرايطي که همه منتظر بودند مهدي طارمي با باشگاه الغرافه به توافق نهايي برسد و باشگاه پرسپوليس هم سود خوبي از اين انتقال ببرد طرفين بر سر يکي از بند‌هاي قرارداد دچار مشکل شدند و حتي ممکن است طارمي ماجراي ريزه اسپور خود را تکرار کند.

طارمي در مذاکراتش با باشگاه الغرافه در يک مورد به مشکل خورد؛ اينکه تاکيد دارد بندي در قراردادش وجود داشته باشد مبني بر اينکه اگر بعد از جام‌جهاني پيشنهاد اروپايي داشته باشد بتواند با پرداخت کل دريافتي‌هايش از باشگاه قطري بازيکن آزاد شود. بندي که به هيچ عنوان مورد قبول باشگاه قطري نبوده و اين باشگاه تاکيد دارد طارمي بايد تا پايان قرارداد يک سال و نيمه‌اش در الغرافه بماند.

مذاکرات طارمي و مديربرنامه‌هايش با باشگاه قطري همچنان ادامه دارد...


منبع: tasnimnews.com

http://www.CheKhabar.ir/News/87676/پشت پرده اختلاف طارمي و باشگاه الغرافه برسر يک بند!
بستن   چاپ