علي دايي مدل تبليغاتي شد!!
پنجشنبه 21 دي 1396 - 9:31:19 AM
چه خبر - علي دايي بازهم روي بيلبوردهاي شهر

سرمربي سايپا که قبلا براي يک مجتمع تجاري تبليغ کرد، اين بار تبليغات تازه‌اي انجام داده‌است.

حتما بيلبوردهاي تازه علي دايي را در سطح شهر ديده ايد. او براي يک شرکت تاکسي راني اينترنتي تبليغ کرده است و هنوز کسي نمي داند بابت اين تبيلغات چه پولي گرفته است.

مهدي مهدوي کيا هم که اخيرا در يک کار تبليغاتي شرکت کرده و بيلبوردهايش هنوز در سطح شهر ديده مي شود.

حتي کارلوس کي روش هم با دريافت مبلغي گزاف براي يک بانک خصوصي تبليغ کرد.

پيش از اينها، عابدزاده بارها دست به چنين کاري زد و کريم باقري هم تبليغ خمير دندان کرد. به نظر مي رسد اين تازه اول راه است و به زودي شاهد حضور چهره هاي فوتبال در تبليغات بيشتري باشيم.


منبع: khabaronline.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/87646/علي دايي مدل تبليغاتي شد!!
بستن   چاپ