به دليل دستگيري ناگهاني و بازداشت شهروندان آمريکائي به ايران سفر نکنيد
پنجشنبه 21 دي 1396 - 9:27:49 AM
چه خبر - وزارت خارجه آمريکا درباره سفر به ايران هشدار داد

وزارت خارجه آمريکا ديروز چهارشنبه با انتشار بيانيه اي در وبگاه خود هشدار منع سفر شهروندان اين کشور به ايران را تمديد کرد.در بخشي از متن اين بيانيه ادعا شده است:
به دليل مخاطرات مرتبط با دستگيري هاي ناگهاني و بازداشت شهروندان آمريکائي به ايران سفر نکنيد.
در اين بيانيه همچنين ادعا شده است که سفر به ايران داراي هشدار مسافرتي درجه 4 است.


منبع:mehrnews

http://www.CheKhabar.ir/News/87645/به دليل دستگيري ناگهاني و بازداشت شهروندان آمريکائي به ايران سفر نکنيد
بستن   چاپ