زن 29 ساله اي که 14 دختر بدنيا آورده است!! عکس
پنجشنبه 21 دي 1396 - 6:23:37 AM
چه خبر - زني که به باردار شدن عادت کرده است!

مادر 29 ساله‌ اي که تاکنون 14 دختر به دنيا آورده است مي گويد: اگر 10 تا بچه ديگر هم به دنيا بياورم همچنان ادامه خواهم داد تا يک پسر به دنيا بياورم!

آگوستينا هيگوارا نام مادر 29 ساله اي است که هيچ برنامه اي براي جلوگيري از بارداري ندارد و مي گويد تا زماني که صاحب فرزند پسر نشوند، به اين کار ادامه خواهد داد!


آگوستينا و همسرش در کنار 14 دخترشان

augustina higuera2.jpg

وي و همسرش ساکن پاريس بوده و زماني که سومين دوقلوهايش را به دنيا آورد باعث شگفتي همگان شد!

در حالي که از نظر مردم 14 دختر قطعاً کافي است، هيگوارا مي گويد که او و همسرش خوزه 30 ساله، واقعاً يک پسر مي خواهند.


آگوستينا و همسرش در کنار دو قلو هايشان

آگوستينا و همسرش در کنار دو قلو هايشان


منبع: dustaan.com

http://www.CheKhabar.ir/News/87632/زن 29 ساله اي که 14 دختر بدنيا آورده است!! عکس
بستن   چاپ