تقاضاي فراکسيون حقوق شهروندي براي بازديد از زندان اوين
چهارشنبه 20 دي 1396 - 8:27:27 AM
چه خبر - درخواست فراکسيون حقوق شهروندي براي بازديد از زندان اوين

بهرام پارسايي، سخنگوي فراکسيون حقوق شهروندي مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد:
طبق وظايف نمايندگي و اختيارات نظارتي مجلس، يکي از برنامه‌هاي فراکسيون حقوق شهروندي بازديد از زندانها از جمله زندان اوين است.بر همين اساس تقاضاي فراکسيون حقوق شهروندي براي بازديد از زندان‌ها از جمله زندان اوين در نامه‌اي خطاب به آقاي آوايي وزير دادگستري تحويل ايشان شد و اميدواريم هماهنگي‌هاي لازم براي بازديد اعضاي فراکسيون از زندان‌ها انجام شود.


منبع:isna.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/87563/تقاضاي فراکسيون حقوق شهروندي براي بازديد از زندان اوين
بستن   چاپ