انتشار عکس منشوري و دردسرساز از کريم انصاري فرد و نامزدش!
چهارشنبه 20 دي 1396 - 7:28:48 AM
چه خبر - کريم انصاري فرد منشوري مي شود؟

خبر نامزدي کريم انصاري فرد و سوفيا دختر ميلياردر يوناني_آمريکايي در محافل ورزشي و غير ورزشي ايران سر و صداي زيادي به پا کرد.

ملي پوش لژيونر موفق ايراني در يونان، روزهاي درخشاني را مي گذراند و هر هفته بازي هاي خيره کننده اي براي تيمش المپياکوس انجام مي دهد.

از آشنايي کريم انصاري فرد و سوفيا مدتي مي گذشت تا اينکه اين دو تصميم گرفتند آشنايي و نامزدي خود را علني کنند. امروز اما اتفاقي افتاد که برخي را نسبت به ادامه روند مثبت کريم در يونان نگران کرده است.

از انصاري فرد و نامزدش عکس به اصطلاح منشوري منتشر شده که قابل انتشار نيست! خيلي ها معتقدند ادامه اين روند باعث خواهد شد تا کريم در ادامه فصل به حاشيه برود و نتواند براي جام جهاني تمرکز خود را حفظ کند.

البته با توجه به بازي هايي مهمي که پيش روي تيم ملي است اميدواريم اگر عکس به دست کميته اخلاق رسيد همه چيز با يک تذکر حل شود. البته عکس منتشره چيز حادي نيست منتهي اين گونه ابراز علاقه ها (!!) معمولا در جمع از سوي ايراني ها صورت نمي گيرد و از همه مهمتر اينکه ثبت و پخش نمي شود.


منبع: koolakmag.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/87560/انتشار عکس منشوري و دردسرساز از کريم انصاري فرد و نامزدش!
بستن   چاپ