کارتون روز: افزايش واردات بيل و کلنگ به ايران!
چهارشنبه 20 دي 1396 - 5:25:16 AM
چه خبر - واردات بيل و کلنگ از 10کشور جهان!


تجهيزات پيشرفته کشاورزي

تجهيزات پيشرفته کشاورزي


منبع: فيروزه مظفري. خبرآنلاين

http://www.CheKhabar.ir/News/87556/کارتون روز- افزايش واردات بيل و کلنگ به ايران!
بستن   چاپ