محسن و مصطفي کيايي در مراسم ختم مادرشان
سه شنبه 19 دي 1396 - 6:24:06 PM
چه خبر - مراسم ختم مادر برادران کيايي: گزارش تصويري

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از مراسم يادبود مادر محسن و مصطفي کيايي مشاهده نماييد:

 محسن کيايي در مراسم ختم مادرش

محسن کيايي در مراسم ختم مادرش

مراسم ختم مادر برادران کيايي

مراسم ختم مادر برادران کيايي

مراسم ختم مادر برادران کيايي

مراسم ختم مادر برادران کيايي

محسن و مصطفي کيايي در مراسم ختم مادرشان

مصطفي کيايي در مراسم ختم مادرش


عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87541/محسن و مصطفي کيايي در مراسم ختم مادرشان
بستن   چاپ