عکس هاي علي قربانزاده مجيد صالحي و علي شادمان در مراسم ختم مادر برادران کيايي
سه شنبه 19 دي 1396 - 4:23:49 PM
چه خبر - مراسم ختم مادر برادران کيايي: علي قربانزاده, سامان مقدم, مجيد صالحي و علي شادمان

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از مراسم يادبود مادر محسن و مصطفي کيايي مشاهده نماييد:

علي قربانزاده و سامان مقدم در مراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

علي قربانزاده و سامان مقدم در مراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

مجيد صالحي و حبيب رضايي در مراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

مجيد صالحي و حبيب رضايي در مراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

مجيد صالحي در مراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

مجيد صالحي در مراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

علي شادمان در مراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

علي شادمان در مراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي


عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87538/عکس هاي علي قربانزاده مجيد صالحي و علي شادمان در مراسم ختم مادر برادران کيايي
بستن   چاپ