واکنش مهناز افشار به مرگ جوان 23 ساله در زندان
سه شنبه 19 دي 1396 - 2:23:40 PM
چه خبر - هيچ توجيهي قابل قبول نيست

مهناز افشار نوشت:

هيچ توجيهي براي مرگ يک جوان 23 ساله آن هم در قرنطينه زندان اوين قابل قبول نيست.

توئيتر مهناز افشار

توئيتر مهناز افشار


منبع: توئيتر مهناز افشار

http://www.CheKhabar.ir/News/87533/واکنش مهناز افشار به مرگ جوان 23 ساله در زندان
بستن   چاپ