عکس هاي باران کوثري بهاره کيان افشار و محمد عليزاده در مراسم ختم مادر برادران کيايي
سه شنبه 19 دي 1396 - 1:23:31 PM
چه خبر - مراسم ختم مادر برادران کيايي: فرهاد اصلاني,رضا درميشيان,هادي حجازي فر, باران کوثري, بهاره کيان افشار و محمد عليزاده

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از مراسم يادبود مادر محسن و مصطفي کيايي مشاهده نماييد:

بهاره کيان افشار در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

بهاره کيان افشار در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

باران کوثري در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

باران کوثري در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

فرهاد اصلاني در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

فرهاد اصلاني در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

رضا درميشيان در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

رضا درميشيان در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

هادي حجازي فر در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

هادي حجازي فر در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

محمد عليزاده در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

محمد عليزاده در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

محمد عليزاده در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

محمد عليزاده در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

محمد عليزاده در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي

محمد عليزاده در مراسم ختم مادر مصطفي و محسن کيايي


عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87524/عکس هاي باران کوثري بهاره کيان افشار و محمد عليزاده در مراسم ختم مادر برادران کيايي
بستن   چاپ