عکس هاي پژمان بازغي جواد رضويان و علي مسعودي در مراسم ختم مادر برادران کيايي
سه شنبه 19 دي 1396 - 11:24:27 AM
چه خبر - مراسم ختم مادر برادران کيايي: سعيد آقاخاني, حبيب رضايي, پژمان بازغي, جواد رضويان و علي مسعودي

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از مراسم يادبود مادر محسن و مصطفي کيايي مشاهده نماييد:

عليرضا مسعودي درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

عليرضا مسعودي درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

سعيد آقاخاني درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

سعيد آقاخاني درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

پژمان بازغي درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

پژمان بازغي درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

جواد رضويان درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

جواد رضويان درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

مسعود جعفري جوزاني درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

مسعود جعفري جوزاني درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

حبيب رضايي درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

حبيب رضايي درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

اميرحسين فتحي درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي

اميرحسين فتحي درمراسم ختم مادر محسن و مصطفي کيايي


عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87511/عکس هاي پژمان بازغي جواد رضويان و علي مسعودي در مراسم ختم مادر برادران کيايي
بستن   چاپ