عکس هاي بهرام رادان مهرداد صديقيان و رضا يزداني در مراسم ختم مادر برادران کيايي
سه شنبه 19 دي 1396 - 10:23:54 AM
چه خبر - مراسم ختم مادر برادران کيايي: بهرام رادان مهرداد صديقيان و رضا يزداني

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از مراسم يادبود مادر محسن و مصطفي کيايي مشاهده نماييد:

 بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

رضا يزداني و بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

رضا يزدان و بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

مهرداد صديقيان و بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

مهرداد صديقيان و بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

رضا يزداني و بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

رضا يزداني و بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

 بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

بهرام رادان در مراسم ختم مادران کيايي

بهرام رادان

بهرام رادان


عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87505/عکس هاي بهرام رادان مهرداد صديقيان و رضا يزداني در مراسم ختم مادر برادران کيايي
بستن   چاپ