عکس هاي حميدرضا آذرنگ متين ستوده و سميرا حسيني در اکران خصوصي آذر
دوشنبه 18 دي 1396 - 4:23:44 PM
چه خبر - اکران خصوصي آذر:حميدرضا آذرنگ, متين ستوده و سميرا حسيني

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از اين مراسم مشاهده نماييد:

 سميرا حسيني در اکران خصوصي آذر

سميرا حسيني در اکران خصوصي آذر

سميرا حسيني و متين ستوده در اکران خصوصي آذر

سميرا حسيني و متين ستودهدر اکران خصوصي آذر

ميتن ستوده در اکران خصوصي آذر

ميتن ستوده در اکران خصوصي آذر

حميدرضا آذرنگ در اکران خصوصي آذر

حميدرضا آذرنگ در اکران خصوصي آذر


عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87464/عکس هاي حميدرضا آذرنگ متين ستوده و سميرا حسيني در اکران خصوصي آذر
بستن   چاپ