نوشته کوتاه اما پرمعنا امير قلعه نويي در مورد تختي! عکس
دوشنبه 18 دي 1396 - 11:29:03 AM
چه خبر - امير قلعه نويي چگونه از تختي ياد کرد؟

امير قلعه نويي اينروزها پست هاي جالبي را منتشر مي کند. پست هايي که متفاوت و خواندني هستند.

يادداشت کوتاه امير قلعه نويي در مورد جهان پهلوان تختي هم خواندني است. يکي دو خطي بيش نيست اما هزاران معني در بطن دارد.


عکس و متن منتشر شده توسط امير قلعه نويي

عکس و متن منتشر شده توسط امير قلعه نويي


منبع: خبرورزشي

http://www.CheKhabar.ir/News/87438/نوشته کوتاه اما پرمعنا امير قلعه نويي در مورد تختي! عکس
بستن   چاپ