تصاوير ژست هاي هنرمندان بر فرش قرمز گلدن گلوب 2018
دوشنبه 18 دي 1396 - 11:24:49 AM
چه خبر - مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

در ادامه مي توانيد تصاوير هنرمندان را بر روي فرش قرمز گلدن گلوب 2018 مشاهده نماييد, گفتني است که به خاطر ماجراي رسوايي هاي جنسي اخير هاليوود در ابتدا هنرمندان زن براي اعتراض به اين معضل تصميم گرفتند که همگي مشکي بپوشند, و سپس به پيشنهاد دواين جانسون مردان نيز به براي حمايت از بانوان مشکي پوشيدند:

پنه لوپه کروز در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

پنه لوپه کروز در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

 جينا ديويس در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018 کيت هادسون در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

جينا ديويس در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

کيت هادسون در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

اليزابت ماس در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

مريل استريپ در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

مريل استريپ در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

kendall-jenner-golden-globe-2018-best-dress.jpg

کندال جنر در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

کيت هادسون در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

کيت هادسون در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

کاترين زتا جونز در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

کاترين زتا جونز در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

آنجلينا جولي در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

آنجلينا جولي در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

کلير فوي مت اسميث در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

کلير فوي مت اسميث در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

کريس همس ورث در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018

کريس همس ورث در مراسم فرش قرمز گلدن گلوب 2018


منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87432/تصاوير ژست هاي هنرمندان بر فرش قرمز گلدن گلوب 2018
بستن   چاپ