تفاوت هاي همسران کارلوس کي روش و شفر!
دوشنبه 18 دي 1396 - 5:25:35 AM
چه خبر - شفر بخاطر همسرش به ايران آمد و کي روش بخاطر همسرش مي رود!

عجيب دنيايي است. راست مي گويند هر کسي خبر از خانه خودش دارد.

مثلا وينفرد شفر گفته همسرش باعث و باني حضور او در فوتبال ايران بوده؛ چون دوست نداشته شوهرش خانه نشين شود و به او توصيه کرده پيشنهاد استقلال را قبول کند و به ايران برود.

حالا بر خلاف شفر،کارلوس کي روش که با پيشنهاد تمديد قرارداد تا پايان جام ملت هاي آسيا مواجه شده مي گويد دوري از خانواده برايش خيلي سخت شده و او سال هاست که در ايران حضور دارد و از همسر و فرزندانش دور است.

مي بينيد؛ يک بانو به شوهرش مي گويد برو سر کار و تيمداري کن،خانم ديگري هم به همسرش توصيه مي کند کار کردن در ديار غربت بس است،به خانه برگرد و بازنشسته شو...


منبع: خبرورزشي

http://www.CheKhabar.ir/News/87412/تفاوت هاي همسران کارلوس کي روش و شفر!
بستن   چاپ