نام باشگاه نفت تهران تغيير کرد
يکشنبه 17 دي 1396 - 6:23:23 PM
چه خبر - نفت نوين تهران آمد!

نفت تهران چند سالي است که با مشکلات مالي مواجه شده است و واگذاري اين باشگاه به مالک جديد هم کم دردسر نداشته است.

امسال با آمدن حميدرضا جهانيان همه بازيکنان و مجموعه نفت فکر کردند که مشکلات حل مي شود و اين تيم ديگر مشکلي نخواهد داشت. جهانيان به محض ورود به باشگاه نفت و مالکيت خود در اين باشگاه نام اين تيم را از نفت تهران به نفت طلاييه تغيير داد. اما او هم به موفقيتي دست نيافت و زير بار مشکلات تيمش ماند.

هفته گذشته که مالک جديدي اين تيم بحران زده را تحويل گرفت با تغييراتي در کادر فني تيم باز هم اين باشگاه را دچار تحول کرد.

در همين بين امروز نام جديدي براي باشگاه نفت انتخاب شد.

نام نفت طلاييه با آمدن مالک جديد برداشته شد و اين تيم به نفت نوين تهران تغيير اسم داد. همچنين لوگو باشگاه هم عوض شد.


منبع: khabaronline.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/87401/نام باشگاه نفت تهران تغيير کرد
بستن   چاپ