عکس هاي ترلان پروانه بهرنگ علوي و نسيم ادبي در اکران سد معبر
يکشنبه 17 دي 1396 - 5:20:48 PM
چه خبر - اکران مردمي سد معبر: ترلان پروانه بهرنگ علوي و نسيم ادبي

در ادامه ميتوانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از مراسم اکران مردمي سد معبر مشاهده نماييد:

 ترلان پروانه در اکران مردمي سد معبر

ترلان پروانه در اکران مردمي سد معبر

نسيم ادبي در اکران مردمي سد معبر

نسيم ادبي در اکران مردمي سد معبر

بهرنگ علوي در اکران مردمي سد معبر

بهرنگ علوي در اکران مردمي سد معبر

ترلان پروانه

ترلان پروانه

حامد بهداد باران کوثري و محسن قرايي

حامد بهداد باران کوثري و محسن قرايي

عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87396/عکس هاي ترلان پروانه بهرنگ علوي و نسيم ادبي در اکران سد معبر
بستن   چاپ