عکس هاي بهنوش طباطبايي باران کوثري و حامد بهداد در اکران سد معبر
يکشنبه 17 دي 1396 - 4:20:53 PM
چه خبر - اکران مردمي سد معبر: باران کوثري حامد بهداد و بهنوش طباطبايي

در ادامه ميتوانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از مراسم اکران مردمي سد معبر مشاهده نماييد:

 بهنوش طباطبايي در اکران مردمي سد معبر

بهنوش طباطبايي در اکران مردمي سد معبر

بهنوش طباطبايي و باران کوثري در اکران مردمي سد معبر

بهنوش طباطبايي و باران کوثري در اکران مردمي سد معبر

بهنوش طباطبايي و باران کوثري

بهنوش طباطبايي و باران کوثري

باران کوثري در اکران مردمي سد معبر

باران کوثري در اکران مردمي سد معبر

باران کوثري

باران کوثري

بهنوش طباطبايي و حامد بهداد در اکران مردمي سد معبر

بهنوش طباطبايي و حامد بهداد در اکران مردمي سد معبر

حامد بهداد در اکران مردمي سد معبر

حامد بهداد در اکران مردمي سد معبر

حامد بهداد

حامد بهداد

حامد بهداد و باران کوثري

حامد بهداد و باران کوثري

بهنوش طباطبايي

بهنوش طباطبايي

عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87388/عکس هاي بهنوش طباطبايي باران کوثري و حامد بهداد در اکران سد معبر
بستن   چاپ