بازي سوپر ماريو سانسور و اصلاح مي شود! عکس طنز
يکشنبه 17 دي 1396 - 11:22:55 AM
چه خبر - فيلتر بازي هاي رايانه اي

فيلتر بازي‌هاي رايانه‌اي بدون مجوز, خبر جديدي است که به تازگي منتشر شده است.

به نظر مي رسد با اين حساب بايد منتظر تغيير در بازي سوپر ماريو ( قارچ خور) باشيم!


اشکالات بازي غيرمجاز سوپر ماريواشکالات بازي غيرمجاز سوپر ماريو
سوپر ماريو مجازسوپر ماريو مجاز


منبع: روزنامه قانون

http://www.CheKhabar.ir/News/87362/بازي سوپر ماريو سانسور و اصلاح مي شود! عکس طنز
بستن   چاپ