وقتي عمو فيتيله اي ها شاهکاري باورنکردني خلق کردند
شنبه 16 دي 1396 - 1:20:47 PM
چه خبر - عمو فيتيله اي ها نزديک به يک ميليارد تومان هزينه درمان براي دختر بچه کرمانشاهي را جمع آوري نمودند

محمد مسلمي گفت:
شب يلدا به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه رفتيم و در کنار بچه‌هاي اين مناطق بوديم. پنجشنبه شب به بيمارستان حضرت علي‌اصغر(ع) رفتيم و از بچه‌‌هاي بيمار اين بيمارستان عيادت کرديم.
خبر خوب ديگر اين که دختر بچه اي مبتلا به سرطان است که براي مداوا بايد به آلمان برود. حدود يک ميليارد هزينه سفر درماني اوست که شکر خدا کمپيني راه‌انداختيم و سه روزه اين مبلغ را جمع‌آوري کرديم و اين دختر امروز ساعت 4 صبح براي درمان به آلمان رفت. معتقديم بچه‌ها و خانواده‌ها ما را دوست دارند و اين توفيقي است که خدا به ما داده و بايد به بهترين شکل از آن استفاده کنيم. کمک به بچه‌هاي بيمار و نيازمند تنها کاري است که مي‌ توانيم براي مردم خوب کشورمان انجام دهيم.


منبع: jamejamonline.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/87301/وقتي عمو فيتيله اي ها شاهکاري باورنکردني خلق کردند
بستن   چاپ