کنايه هاي تند مهران مديري به نحوه برخورد مسئولين با مشکلات مردم
جمعه 15 دي 1396 - 12:21:16 PM
چه خبر - آن ها قومي بودند که با شاسي بلندهاي تک سرنشين به خيابان مي آمدند و از دود خودساخته خفه شدند

مهران مديري در برنامه دورهمي در شب گذشته با زبان طنز انتقادات جالبي را به مسئولين در مواجه با مشکلات مردم نمود. برخي از آن ها را در ادامه ميخوانيد:
يکي از مسئولين با توجه به مشکلات مردم اظهار شرمندگي نمود .ميشود عکسي دسته جمعي از مسئولين در شمال منتشر نمود که همگي شرمنده اند.
ساعت 7 بعد از ظهر اسامي نجات يافته گان در مترو را اعلام نمودند مردي ميانسال از دورن مترو داد مي زند مادر به دادم برس...
در ايستگاه شميران مي گويند: کساني که قصد زايمان دارند پياده شوند.
معاون شهرداري طرحي براي ترافيک داده است که اگر آيندگان در کتاب هاي تاريخ بخواهند سرنوشت ما را بنويسند, چنين خواهند نوشت:
آن ها قومي بودند که شاسي بلند تک سرنشين به خيابان ها مي آوردند و از دود خودساخته خفه شدند.
برخي از مسئولين انگشت هاي شان را در دهانشان فرو کرده اند, تا صداي سوت بلبلي شان را به گوش مردم برسانند.


منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87236/کنايه هاي تند مهران مديري به نحوه برخورد مسئولين با مشکلات مردم
بستن   چاپ