شوک برانکو به ترکيب پرسپوليس: خط خوردن احمدزاده و منشا بخاطر درگيري
جمعه 15 دي 1396 - 2:18:17 AM
چه خبر - خط خوردن احمدزاده و منشا

آخرين تمرين پرسپوليس قبل از مصاف با نفت تهران در حالي از ساعت 11 روز (پنجشنبه) در زمين پژوهشگاه نفت برگزار شد که در اواخر اين تمرين، اتفاق ناخوشايندي رخ داد. در بازي دستگرمي، برانکو ترکيب اصلي را به مصاف نفرات ذخيره فرستاد که در اين بازي درون تيمي، احمدزاده و منشا به خاطر پاس ندادن به يکديگر، مشاجره لفظي شديدي داشتند که نزديک بود به درگيري فيزيکي تبديل شود که بزرگترهاي تيم، مانع اين اتفاق شدند.
در ادامه، برانکو ايوانکوويچ هر دو بازيکن را از تمرين کنار گذاشت و مسلمان و نعمتي از تيم ذخيره به تيم اصلي آمدند و جاي دو بازيکن کنار گذاشته شده را در ترکيب مد نظر مرد کروات براي بازي با نفت گرفتند.
منشا و احمدزاده حتي در ليست 18 نفره پرسپوليس براي بازي فردا مقابل نفت حضور ندارند.


منبع: خبرورزشي

http://www.CheKhabar.ir/News/87200/شوک برانکو به ترکيب پرسپوليس- خط خوردن احمدزاده و منشا بخاطر درگيري
بستن   چاپ