آخرين اخبار از وضعيت رئيس جمهور زنداني کره جنوبي
پنجشنبه 14 دي 1396 - 2:23:05 PM
چه خبر - دريافت رشوه از آژانس جاسوسي تازه‌ترين اتهام رئيس‌جمهور سابق کره جنوبيگئون هاي از 31 مارس به زندان افتاده است. دادگاه او از ماه مي آغاز شد اما او از اکتبر در جلسات دادگاه شرکت نمي‌کند.رئيس‌جمهوري معذول کره جنوبي به دريافت ميليون‌ها دلار رشوه از سوي آژانس جاسوسي اين کشور متهم خواهد شد.به گزارش خبرگزاري فرانسه، پارک گئون هاي، رئيس جمهوري سابق کره جنوبي به دريافت 47 تا 188 هزار دلار از سرويس اطلاعات ملي کره جنوبي متهم است و دادستان مي‌گويد اين مبالغ ماهانه و به محض روي کار آمدن او در اوايل 2013 تا اواسط 2016 پرداخت مي‌شد.اين رشوه‌ها که در مجموع 3.8 ميليارد وون است، از سوي عوامل سرويس اطلاعات ملي کره جنوبي به دست دستياران رئيس‌جمهور مي‌رسيده است. اين مبالغ از بودجه کور اين آژانس جاسوسي پرداخت مي‌شد که اجازه تريليون‌ها دلار بودجه ويژه بدون رسيد براي فعاليت‌هاي ضدجاسوسي را مي‌دهد.مشخص نيست که اين رئيس جمهوري سابق کره جنوبي چگونه از اين بودجه استفاده کرده اما گزارش‌ها حاکي از آن است که اين پول‌ها براي مصرف شخصي و يا حمايت از گروه‌هاي حامي او بوده است.

پارک گئون هاي اکنون بابت 18 اتهام از جمله رشوه و سوء استفاده از قدرت متهم است و دادستان آن نوزدهمين مورد اتهامي را به اتهامات قبلي اضافه مي‌کند.


منبع: isna.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/87183/آخرين اخبار از وضعيت رئيس جمهور زنداني کره جنوبي
بستن   چاپ