مشتري جديد براي کاوه رضايي
پنجشنبه 14 دي 1396 - 1:24:10 AM
چه خبر -

مشتريان جديد کاوه رضايي

پس از رسيدن پيشنهاد از تيم هاي مطرح بلژيک جديدترين مشتري مهاجم ايراني شارلوا از ترکيه است.

برخي رسانه هاي ترکيه مدعي شدند باشگاه بورسااسپور ترکيه به شدت برنامه جذب کاوه رضايي را دنبال مي کند و مهاجم ايراني توسط پل لگوئن سرمربي تيم در ليست خريد بورسا اسپور قرار گرفته است.

کاوه رضايي در اين فصل در 20 ديدار 10 گل زده و 5 پاس گل نيز ارسال کرده است.


منبع: nodud.com

http://www.CheKhabar.ir/News/87143/مشتري جديد براي کاوه رضايي
بستن   چاپ