به اين دليل پرسپوليس بايد طارمي را نگه دارد!
سه شنبه 12 دي 1396 - 4:18:10 PM
چه خبر - چرا پرسپوليس بايد طارمي را نگه دارد؟

پرسپوليس در شرايطي به دنبال ترانسفر طارمي براي کسب درآمد است که فيفا به باشگاه هاي داراي ملي پوش در دو سال منتهي به جام جهاني پاداش نقدي پرداخت مي کند.

مبلغ اين پاداش نيز بر اساس تعداد روزهاي حضور بازيکنان در زمان برگزاري تورنمنت در کشورهاي ميزبان در جام جهاني است که رقم بسيار بالا و خوبي براي باشگاه هاي ايراني خواهد بود و مي توانند با کمک آن، مشکلات خود را تا حد زيادي حل کنند.

اگر طارمي راهي باشگاه ديگري شود، اين پاداش نيز از باشگاه پرسپوليس سلب مي شود. اي کاش مديران باشگاه قبل از فروش ستاره خود، به اين موضوع هم فکر کنند.


منبع: خبرورزشي

http://www.CheKhabar.ir/News/87041/به اين دليل پرسپوليس بايد طارمي را نگه دارد!
بستن   چاپ