ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار
دوشنبه 11 دي 1396 - 8:26:39 AM
چه خبر - بوت زمستاني ( چکمه زمستاني ) را چگونه با لباس هاي مختلف ست کنيم؟

بوت زمستاني ( چکمه هاي بلند زمستاني ) يکي از اکسسوري هايي است که براي شيک پوشي خانم ها در فصول سرد سال يعني پاييز و زمستان بسيار لازم و مناسب است. اين بوت هاي زمستاني بلند را مي توانيد با دامن هاي کوتاه، دامن هايي با قد متوسط و حتي بلند و مدل هاي مختلف شلوار ست کنيد. شايد شما هم براي ست کردن بوت زمستاني با لباس هاي مختلف دچار دوگانگي و شک و ترديد شده باشيد. اما نگرام نباشيد، در اين مقاله به شما مدل هايي را نشان مي دهيم که مي توانيد از روي آنها الگو برداري کرده و بوت زمستاني را با لباسهاي مختلف ست کنيد.

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 1

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 1

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 2

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 2

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 3

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 3

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 4

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 4

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 5

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 5

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 6

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 6

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 7

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 7

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 8

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 8

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 9

ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 9


منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/86908/ست کردن بوت زمستاني به پيشنهاد مجله مد بازار
بستن   چاپ