متلک هاي پر شيطنت و سياسي مهران مديري به عشق هاي الکي و ...
پنجشنبه 7 دي 1396 - 12:20:43 AM
چه خبر - اي کاش براي عاشق شدن عوارض تعيين مي کردند

مهران مديري در برنامه امشب دورهمي در ابتدا, جمله اي از وزير علوم که در آن گفته بود:" لطفا جوانان الکي عاشق نشوند." را ذکر نمود. و سپس با طعنه به مسله بالارفتن نرخ عوارض کشور ادامه داد:

راست مي گويند الکي عاشق نشويد. کاش براي عشق هاي الکي عوارض تعيين مي کردند. مثلا بار اول 250 تومن بار دوم سيصد و بيست تومان و ...

اصلا دانشجوها تيروئيدشان پرکار شده و فکر ميکنند که عاشق شده اند و تحت فشار هورمون ها قرار گرفتند, در حاليکه اگر کفش هاي شان را يک شماره بزرگتر بگيرند, مشکل رفع مي شود.

در ادامه برنامه با اشاره به مساله آلودگي هوا و زلزله گفت:

مردم به مشکل آلودگي هوا اعتراض نمودند, ولي مقامات مسئول در پاسخ به آن ها گفتند که:

دعا کنيد باد بيايد.

مردم نيز گفتند: خدايا مسئولان محيط زيست را شرمنده مردم نکن, لطفا باد را بوزان.

در ادامه به مساله زلزله اشاره نمود و گفت:

مقامات مسئول از مردم خواسته اند, که براي مصون ماندن در مقابل زلزله لطفا هوشيار بخوابيد.

سپس در آيتم نمايشي با اشاره به نامناسب بودن, وضعيت غذاي دانشجويان, به مشکل آغشته شدن غذاي دانشجوها به کافور نيز اشاره نمودند, و آن را ادويه دانشجويي, ناميدند.


منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/86629/متلک هاي پر شيطنت و سياسي مهران مديري به عشق هاي الکي و
بستن   چاپ