تخم مرغ کامل يا سفيده تخم مرغ، کدام براي ورزشکاران مفيدتر است؟
چهارشنبه 6 دي 1396 - 1:21:28 PM
چه خبر - ورزشکاران سفيده تخم مرغ را بخورند يا تخم مرغ کامل؟

بررسي‌هاي اخير نشان داد که خوردن تخم مرغ کامل بعد از ورزش استقامتي و قدرتي بيشتر از خوردن سفيده تخم مرغ به پرورش عضلات و ريکاوري آن‌ها کمک مي‌کند.
مطالعات منتشر شده در مجله آمريکايي تغذيه نشان داده است افرادي که بعد از ورزش استقامتي 18 گرم پروتئين از کل تخم مرغ دريافت مي‌کنند بيشتر از کساني که تنها سفيده تخم مرغ را مي‌خورند شاهد پرورش و ريکاوري عضلات خواهند بود. افرادي که کل تخم مرغ را بعد از ورزش استقامتي و قدرتي مي‌خورند 40 درصد بيشتر شاهد پرورش عضلات خواهند بود.
بيشتر افرادي که پرورش اندام انجام مي‌دهند، غالبا بعد از ورزش تخم مرغ مصرف مي‌کنند اما زرده آن را دور مي‌ريزند و تصور مي‌کنند که پروتئين تخم مرغ تنها در سفيده آن است. بررسي‌ها نشان داده که زرده تخم مرغ نيز حاوي پروتئين است.در زرده تخم‌مرغ ماده‌اي موجوداست که باعث مي‌شود پروتئين موجود در تخم مرغ بهتر جذب عضلات شود.

تخم مرغ کامل يا سفيده تخم مرغ، کداميک بعد از ورزش مفيد است؟

اين مطالعات بر روي 10 مرد انجام شد. زرده تخم مرغ حاوي 18 گرم پروتئين و 17 گرم چربي است و بسياري از ورزشکاران براي دريافت نکردن چربي زرده را دور مي‌ريزند اما خوردن تخم مرغ به صورت کامل تاثير بيشتري در جذب پروتئين توسط عضلات دارد.

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : همه خواص تخم مرغ

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : سفيده يا زده تخم مرغ؟ پاسخي جديد به سوالي قديمي

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : تخم مرغ محلي بخوريم يا نه؟


منبع: isna.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/86607/تخم مرغ کامل يا سفيده تخم مرغ، کدام براي ورزشکاران مفيدتر است؟
بستن   چاپ