موضع‌گيري نوري مالکي درباره همه‌پرسي اقليم و مذاکرات اربيل و بغداد
يکشنبه 3 دي 1396 - 5:22:51 PM
چه خبر - اربيل و بغداد بايد در چارچوب قانون اساسي به مذاکره بپردازند

نوري مالکي، معاون رئيس‌جمهور عراق در مصاحبه با شبکه رووداو گفت: کردها طرف اصلي در مقابله با چالش‌هايي بودند که از زمان سقوط نظام تاکنون عراق با آن مواجه بوده است. آينده عراق نياز به روابط مستحکم و داشتن اين احساس دارد که همگي شهروند مساوي هستيم.

وي درباره همه‌پرسي اقليم کردستان عراق گفت: همه‌پرسي با حکم دادگاه فدرال به پايان رسيد و اکنون بايد صفحه جديدي بگشاييم. من از اربيل و بغداد مي‌خواهم در چارچوب قانون اساسي به مذاکره بپردازند. هيچ دليلي براي به تأخير انداختن مذاکرات ميان اربيل و بغداد به بعد از انتخابات وجود ندارد.

وي گفت: دولت مرکزي قادر است به اقليم کردستان براي مقابله با چالش‌ها کمک کند. اقليم بايد براساس قانون اساسي به دولت مرکزي روي بياورد و با آن همکاري کند. دولت مرکزي بايد اکنون فورا مذاکره را شروع کند چراکه به تأخير انداختن مذاکره به تمامي عراق آسيب مي‌زند.

مالکي تأکيد کرد: اقليم کردستان بخشي از عراق و مردم کردستان بخشي از مردم عراق هستند. ما بايد از آنچه اتفاق افتاده براي تضمين آشتي‌هاي واقعي در کشور استفاده کنيم. ما مي‌خواهيم انتخابات در زمان خود برگزار شود چراکه به تأخير انداختن نتايج ويرانگري براي روند سياسي خواهد شد. عدم برگزاري انتخابات ما را در تنگنايي قرار خواهد داد که جز با مداخله سازمان ملل نمي‌توانيم از آن بيرون بياييم.

وي درباره نقش کردها در روند سياسي گفت: کردها در طول تاريخ قرباني زيادي داده‌اند و قانون اساسي مبتني بر تقسيم منابع براساس تعداد ساکنان است. سهم کردستان از مجموع درآمدها 17 درصد است و در مقابل اقليم بايد توليدات نفتي را وارد بودجه کشور کند چه 100 بشکه باشد چه يک ميليون بشکه.

مالکي تأکيد کرد: مجازات مردم کردستان به خاطر دستيابي به آراي بيشتر در انتخابات يک منطق نادرست و از نظر اخلاقي و شرعي جايز نيست. مجازات اين مردم اقدامي نادرست است چراکه فعاليت واقعي سياسي بايد با توجه به اراده، عقل و قلب مردم باشد.


منبع: isna.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/86396/موضع‌گيري نوري مالکي درباره همه‌پرسي اقليم و مذاکرات اربيل و بغداد
بستن   چاپ