تنها ترفند صدا و سيما براي توليد برنامه در مناسبت هاي خاص به روايت کيهان
يکشنبه 3 دي 1396 - 10:22:02 AM
چه خبر - انتقاد کيهان از برنامه هاي صدا و سيما در شب يلدا

متن گزارش «کيهان» را بخوانيد:
سيما در شب يلدا نشان داد که باز هم براي پرداختن به مناسبت‌هاي ويژه، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري خاصي ندارد. خانواده‌ها و اقوام در اين شب فضاي اجتماعي و فرهنگي خاصي را ايجاد کرد. البته تلويزيون نيز يکي از عناصر ويژه در اين شب بود، به طوري که در اغلب خانه‌ها و گردهمايي‌هاي خانوادگي، تلويزيون نيز روشن بود.
بيشتر هموطنانمان نيز در اين شب شبکه‌هاي ملي را بر رقباي خارجي صداوسيما ترجيح مي‌دادند. با اين حال، سيما باز هم نتوانست از اين فرصت فرهنگي به نحو احسن استفاده کند و با روش‌هاي قديمي و کليشه‌اي آنتن اغلب شبکه‌ها پر شد. تنها ترفند سيما براي چنين مناسبت‌هايي برگزاري دورهمي‌هايي با حضور سلبريتي‌ها و بازيگران سينما بود.
برنامه‌هايي که با حضور دو – سه چهره هنري يا سينمايي و گفت وگوهايي معمولي و عادي با آنها پخش شدند، بدون اينکه خلاقيت، نوآوري و محتواي مهمي در آنها ديده شود. هر چند که در برخي از برنامه‌ها، خانواده‌هاي شهدا هم حضور يافتند که قابل تقدير بود. اما به‌طور کلي، دستان سيما در شب يلدا نيز همچون بسياري ديگر از مناسبت‌ها، تقريبا خالي بود. همچنين جاي سؤال است که دعوت از مهمانان اين برنامه‌ها بر چه مبنايي انجام مي‌شود؟
اي کاش برنامه‌هاي سيما از قالب‌هاي کليشه‌اي دور شوند و برنامه‌سازان و برنامه‌ريزان در پي روش‌هايي جديدتر براي پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان در چنين مناسبت‌هايي باشند. به ويژه شبکه يک سيما که شبکه ملي محسوب مي‌شود و انتظار مي‌رود در اين زمينه قوي‌تر از ساير شبکه‌ها و کانال‌ها عمل کند.


منبع: روزنامه کيهان

http://www.CheKhabar.ir/News/86340/تنها ترفند صدا و سيما براي توليد برنامه در مناسبت هاي خاص به روايت کيهان
بستن   چاپ