نقش شيطنت شبانه 4 بازيکن پرسپوليس در برکناري محمود خوردبين!
يکشنبه 3 دي 1396 - 8:18:30 AM
چه خبر - چرا خوردبين برکنار شد

حواشي که 4 بازيکن پرسپوليس قبل از بازي تيم‌شان در امارات مقابل الاهلي ايجاد کردند در نهايت دامان محمود خوردبين را گرفت.

بعد از آن اتفاق حراست وزارت ورزش وارد ماجرا شد تا مقصر اصلي اين اتفاق را پيدا کند و چون محمود خوردبين سرپرست تيم بود به عنوان مقصر اصلي ماجرا شناخته شد.

اگرچه برخي نقش محمد ترکاشوند را در اين ماجرا بيش از همه مي‌دانستند.

به هر حال شيطنت بازيکناني چون منشا، طارمي، مسلمان و احمدزاده شايد هيچ جريمه‌‌اي براي آنها نداشت اما در عوض باعث برکناري محمود خوردبيني شد که سالها سمت سرپرستي پرسپوليس را بر عهده داشت.

افشين پيرواني به خاطر رابطه خوبي که با وزير ورزش داشت به عنوان سرپرست جديد پرسپوليس انتخاب شده است.


منبع: tasnimnews.com

http://www.CheKhabar.ir/News/86322/نقش شيطنت شبانه 4 بازيکن پرسپوليس در برکناري محمود خوردبين!
بستن   چاپ