براي ميز شام کريسمس تان دستمال سفره تان را اينگونه تزئين کنيد
شنبه 2 دي 1396 - 12:25:05 PM
چه خبر -
در اينجا انواع طراحي ها و تزئينات براي دستمال هاي کاغذي که براي ميز غذاخوري استفاده مي شود را برايتان توضيح داده ايم.بسيار جذاب و زيبا مي توانيد با بهره گيري ازاين روش ها دستمال ها را تزئين کرده و روي ميز غذاخوري کريسمس از آنها استفاده کنيد.
استفاده از دو رنگ قرمز و سفيد : اين مدل تزئين بسيارساده و در عين حال زيبا است و بسيار کلاسيک طراحي شده است.با استفاده از ظروف با ترکيبي از دو رنگ قرمز و سفيد و استفاده ازيک دستمال قرمز رنگ همراه با برگ هايي از درخت انگورمي توان تزئين زيبايي را براي دستمال ها طراحي کرد.
تزئين دستمال متناسب با ميز کريسمس :اين مدل تزئينات بسيارهماهنگ با ايام کريسمس مي باشد .استفاده از يک ظرف سفيد رنگ با مدل توپ توپي که قرمز رنگ است و دستمالي هم که استفاده شده به رنگ قرمز است که آن را لوله کرده و دوطرف آن را با وسايل تزئيني نقره اي و زنگوله دار مي بنديم.براي تزئين دستمال ميز کريسمس پيشنهاد مي شود از دو رنگ سفيد و قرمز استفاده کرد.
دستمال سفره به شکل برگ از يک بشقاب ساده و دور طلايي استفاده کرده و داخل آن يک دستمال ساده ي سفيد رنگ مي گذاريم وسط دستمال را جمع کرده و دور آن را يک حلقه ي تزئيني طلايي مي بنديم که با رنگ دور بشقاب هماهنگ باشد.تزئيني بسيار ساده و کلاسيک انجام داده ايم.
تزئين دستمال به شکل کادو پيچ :در اين مدل تزئين دستمال را به مانند يک هديه اي براي کريسمس بسته بندي کرده ايم.دستمال ساده ي سفيد رنگي را زير ظرف غذا قرار داده و دور تا دور ظرف را با يک روبان سبز رنگ به مانند يک جعبه کادو مي پيچيم. دستمال به شکل جيب و ترکيبي از دو رنگ سفيد و قرمز :از ظروف سفيد و قرمز استفاده کرده و يک دستمال قرمز رنگ را به شکل جيب درآورده و داخل آن را با يک شاخه گل سفيد هميشه بهار تزئين کرده و قاشق و چنگال را هم داخل آن مي گذاريم. دستمال هميشه سبز :يک دستمال ساده سفيد رنگ را در نظر گرفته و روي آن يک شاخه سبز رنگ قرار داده و يک توپ قرمز تزئيني روي آن گذاشته و با يک روبان ساده قرمز دور تا دور آن را مي بنديم.
نکته : براي آنکه تزئينات ما متناسب با ايام کريسمس باشد بهتر است از دو رنگ قرمز و سفيد استفاده شود و در اينجا مي توانيد از يک شاخه ي سبز درخت که در حياطتان هم است استفاده کنيد. دستمال هاي لوله اي و زنگوله دار :اجازه دهيد اين دستمال هاي بسيار زيبا ومتناسب با ميز جشن کريسمس را که برايتان طراحي کرده ايم را نشانتان دهيم. وسط آنها را با روبان هاي زيبايي بسته و روي آن را با برگ و وسايل تزئيني زنگوله دار تزئين کرده ايم. دستمالي بزرگ براي زير ظروف :زير ظروف يک دستمال بسيار بزرگ قرار داده و آن را با برگ درختان تزئين کرده وبا يک وسيله ي تزئيني زنگوله دار دور تا دور آنرا مي بنديم و در نهايت ظروف خود را روي اين دستمال تزئين شده مي چينيم.
نکته : با اين مدل تزئينات مي توان به محيط طبيعي نزديک تر شد و صفا و صميميت بيشتري را به جمع مهمانان آورد. تزئين دستمال با حرف اول نام مهمانان :در اينجا يک دستمال ساده ي سفيد را در نظر گرفته و روي آن يک شاخه سبز رنگ قرار داده و نکته مهم آن است که بسيار زيبا و جذاب مي توان با کلاف هاي دو رنگ قرمز و سفيد حرف اول اسم هر کدام از مهمانان را به صورت لاتين در آورده و روي دستمال ها گذاشته و اين مدل طراحي بسيار جالب است. استفاده از يک گيره لباس براي تزئين دستمال :يک دستمال بزرگ سفيد رنگ را در نظر گرفته و روي آن مي توان يک نامه زيبا براي هر کدام از مهمانان نوشته و با يک گيره مي توان آن را بست تا خود مهمان گيره را باز کرده و آنرا بخوانند. نکته : در اين مدل تزئينات بهتر است متناسب با رنگ گيره يک کاسه کوچک متناسب با همان رنگ قرار داده و در نهايت مي توان يک کادوي بسيار کوچک هم داخل آن قرار داد. دستمال قرمز و سفيد و متناسب و همرنگ با کل ميز :از يک دستمال قرمز و سفيد استفاده کرده که متناسب با ظروف غذاخوري بوده و دور تا دور دستمال را با يک روبان که هماهنگ با مدل ظروف و وسايل روي ميزمي باشد مي پيچيم و آنرا به شکل يک جعبه هديه ي کوچک در مي آوريم.

منبع: سيمرغ
http://www.CheKhabar.ir/News/86281/براي ميز شام کريسمس تان دستمال سفره تان را اينگونه تزئين کنيد
بستن   چاپ